Mallinkaistenjärven itäranta on tärkeä retkeily- ja virkistysalueena

Kirjoittajien mukaan Mallinkaistenjärvi antaa kaikille kuntalaisille mahdollisuuden ympärivuotiseen virkistäytymiseen.

Mallinkaistenjärvi on herättänyt paljon keskustelua sen jälkeen, kun esille nousi kaavoitus, jossa järven pohjoisosaan tulisi mökkitontteja.

Välskärinmaan tila Mallinkaistenjärven itärannalla hankittiin 1969 kuntalaisten virkistysalueeksi. Se on yleisenä virkistys- ja retkeilyalueena kunnan haja-asutusalueiden yleiskaavassa 1983, seutukaavassa 1998 ja oikeusvaikutteisessa rantayleiskaavassa 2003. Myös 2021 voimaan tulleessa Kanta-Hämeen maakuntakaavassa 2040 alue on osoitettu virkistys-, retkeily- tai ulkoilualueeksi. Mallinkaistenjärven itäpuolinen alue tarjoaa mainion mahdollisuuden yhdistää Lammin-Evon vaellusreitit Hämeenlinnan-Lopen alueella kulkeviin jo olemassa oleviin retkireitteihin. Näin alueen merkitys ja vetovoima voi kasvaa edelleen merkittävästi. Nykyinen kaava Mallinkaistenjärven itärannan käyttötarkoituksesta onkin harvinaisen hyvin ajantasainen.

Mallinkaistenjärvi ja sen itärannan virkistys- ja retkeilyalue antaa paitsi järven rannan loma-asukkaille, myös lähiseudun kyläläisille ja kaikille kuntalaisille mahdollisuuden virkistäytymiseen ympäri vuoden monin eri tavoin mm. patikoiden, telttaillen, uiden, meloen, veneillen, kalastaen, marjastaen, sienestäen ja hiihtäen. Laaja, yhtenäinen maa-alue on myös tärkeä riistaeläinten elinpiiri, jota kunta vuokraa metsästykseen. Puhdasvetinen Mallinkaistenjärvi on tunnettu hyvänä kalavetenä ja järvellä pidetään kalastus- ja pilkkikilpailuja säännöllisesti.

Alueen retkeily- ja virkistyskäyttöä edistämään on kunnan ja vapaaehtoisten voimin kunnostettu polkuja, rakennettu laavuja, portaat Valskerinlahden jyrkänteelle ja kunnostettu alueella sijaitseva lähde. Koronaepidemia moninkertaisti alueen käytön ja osoitti, miten tärkeä tällainen riittävän laaja, yhtenäinen retkeily- ja virkistysalue on kuntalaisille.

Itse Mallinkaistenjärvi on luontoarvoiltaan erityisen herkkä, sillä sen veden vaihtuvuus on poikkeuksellisen hidasta. Järven toteutunut rantarakentaminen ylittää jo nyt kunnanvaltuuston aiemmin alueelle vahvistaman enimmäismitoituksen. Itärannan virkistys- ja retkeilyalue tasapainottaa tätä poikkeuksellisen tiheää rakennuskantaa, eikä järven rasitusta pitäisi kasvattaa lisärakentamisella. Kunta on jo hyötynyt järvialueen vetovoimasta täysimääräisesti aiemmalla tonttien myynnillä ja kerää vuosittain alueelta noin 200 loma-asunnon kiinteistöverot.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen edellyttää itärannan maa-alueen säilyttämistä rakentamattomana. Lisäksi rakentamiseen nyt kaavailtu osa virkistys- ja retkeilyalueesta on luontoselvityksissä todettu liito-oravan ja lepakon keskeiseksi elinpiiriksi. Molemmat kuuluvat tiukasti suojeltuihin eläinlajeihin, eikä niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja saa lain mukaan hävittää eikä heikentää.

Edellä sanottuun viitaten vetoamme kunnan päättäjiin, että Mallinkaistenjärven itärannan rantaasemakaavahankkeesta luovuttaisiin.

Suvi Syväranta, puheenjohtaja, Mallinkaistenjärven Suojeluyhdistys ry

Martti Heikinheimo, puheenjohtaja, Janakkalan Luonto ja Ympäristö ry

Risto Korpinen, puheenjohtaja, Jokimaan Erämiehet ry

Ari-Pekka Jaatinen, puheenjohtaja, Turengin Kalamiehet ry

Eija Paturi, puheenjohtaja, Janakkalan Latu ry

Osaston tuoreimmat

Osaston luetuimmat

Luitko jo nämä?

Mainos