Janakkalan todellinen helmi uhkaa muuttua mökkitonteiksi

Kirjoittajat ovat sitä mieltä, että esitystä Mallinkaisten ranta-asemakaavasta ei tule hyväksyä.

Vihreiden valtuustoryhmän mielestä mökkitonteilla saatavien mahdollisten pienten myyntituottojen hinta on yksinkertaisesti liian kova

Meillä on Itäisessä Janakkalassa todellinen helmi, Mallinkaistenjärven retkeily- ja virkistysalue. Nyt alueen pohjoisosaa kuitenkin uhkaa kaavoitus mökkitonteiksi. Valtuusto päättää asiasta toukokuun kokouksessaan.

Kunnallista kaavoitusta ohjaavassa maakuntakaavassa kyseinen alue on osoitettu virkistys-, retkeily- tai ulkoilualueena. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota ympäristön laatuun, alueen ominaisuuksiin ekologisen verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta. Kuntien tulee kaavoituksessaan ja maankäyttöpäätöksissään edistää luonnonsuojelutavoitteiden toteutumista, edistää luonnon monimuotoisuutta ja säästää arvokkaat luonto- ja ympäristökohteet. Mallinkaisten ranta-asemakaava ei edistä mitään näistä. Mökkitonteiksi kaavailtu alue sijaitsee keskellä laajempaa ja merkityksellistä luontokokonaisuutta, joka jatkuu sekä etelään että pohjoiseen.

Tonttien alue on maakuntakaavassa selvitysalueena valtuuston vuoden 2014 talousarviokokouksen myöhäisillan esityksen myötä. Tiukan taloustilanteen vuoksi hyvältä kuulostanut yli 6 miljoonan euron tuotto velvoitti valtuuston päätöksellä kaavan valmisteluun. Nyt tuo summa kuulostaa lähinnä utopistiselta. Alueella tehtyjen luontoselvitysten myötä tonttien rakentamisessa, omarantaisuudessa ja maiseman ja puuston muokkauksissa on tiukkoja rajoituksia. Arvioitu tuotto on kutistunut murto-osaan alkuperäisestä, ja esimerkiksi UPM:n rantatontteja on myynnissä Janakkalassa alle puoleen hintaan kunnan tavoittelemasta hinnasta. Ilman luonnonsuojelulain tuomia rajoituksia.

Tehdyt luontoselvitykset eivät mitenkään tue alueen kaavoittamista rakentamiselle. Osa kaavailluista tonttialueista on inventoinnin mukaan METSO I-luokan kohteita, jotka tulisi ensitilassa saada rauhoituksen piiriin. Mallinkaisten alue todetaan myös merkittäväksi lailla suojeltujen, uhanalaisten ja vaarantuneiden lajien pesintä-, ruokailu- ja levähdysalueeksi. Luonnonsuojelulain mukaan näitä olosuhteita ei saa heikentää. Myös ELY-keskus on kaavoituksen eri vaiheissa jatkuvasti huomauttanut reviireistä ja siirtymäalueiden riittävyydestä ja kaavaa on muokattu useaan kertaan huomautusten vuoksi. Näiden toimenpiteiden riittävyys on kyseenalaista, ja on suuri riski siihen, että kaavan hyväksynnällä rikotaan luonnonsuojelulakia tai vähintään mahdollistetaan sen rikkominen. Alueella esiintyvälle lajistolle kaavan toteuttaminen on tuhoisaa, eikä näitä merkittäviä luontoarvoja turvata kaavoittamalla rantatontteja, vaan hakemalla alueet suojelun piiriin.

Esitystä Mallinkaisten ranta-asemakaavasta ei tule hyväksyä. Mökkitonttien kaavoitus ei ole kunnan strategian mukainen, eikä se ole kunnalle välttämätöntä. Kaava heikentäisi alueen virkistyskäytön mahdollisuuksia ja tätä kautta myös kunnan elinvoimaa ja hyvinvointia. Järven kuormitus on jo valmiiksi suuri. Mallinkaistenjärvellä sijaitsee jo 170 vapaa-ajan asuntoa, ja lisäksi muutama rakentamaton tontti.

Mahdollisen pienen myyntituoton hinta on yksinkertaisesti liian kova: luonnonsuojelulain rikkominen, valitusten kierre, monimuotoisen luonnon tuhoaminen, vetovoiman ja hyvinvoinnin heikentäminen. On mahdollista, että valitusten myötä asia ratkaistaan lopulta oikeusprosessilla, ja pahimmassa tapauksessa kaava tuo kunnalle vain kustannuksia, ei kaivattuja lisätuloja. Talouden realiteeteissakaan riskiä ei tässä tilanteessa tule ottaa.

Mallinkaisten virkistysalueen kaavoittamisessa on ennen kaikkea kyse poliittisesta arvovalinnasta. Ohjaako toimintaamme ja päätöksentekoamme monimuotoisen luonnon suojelu, luonnonsuojelulain noudattaminen ja alueen kehittäminen kaikkien yhteisenä virkistysalueena? Vai onko valintamme luonnonsuojelulain rikkominen, haavoittuvassa asemassa olevan luontoympäristön tärveleminen ja harvojen, paksun rahapussin omistavien ihmisten, vapaa-ajan vieton mahdollistaminen virkistysalueella?

On kyse myös kunnan imagosta. Haluammeko todella, että Janakkala nähdään kuntana, joka ei kunnioittanut asiantuntijalausuntoja, luontoarvoja tai lakia, vaan kaavoitti ainutlaatuisen luontoalueen mökkitonteiksi täysin tietoisena riskeistä, jotka siihen sisältyivät?

Kuura Helanen, Eini Nurmi ja Anssi Lepistö, Janakkalan vihreä valtuustoryhmä

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osaston tuoreimmat

Osaston luetuimmat

Luitko jo nämä?

Mainos