Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Kaupallinen yhteistyö: Ikuisuus.fi - Osaatko kohdata surevan työpaikalla? Valmentaja antaa viisi käytännön neuvoa, miten puhua läheisensä menettäneen kanssa

Harva osaa kohdata surevan ”Kyllä elämän täytyy vaan jatkua”, ”Kaikki saa sen verran vastoinkäymisiä osakseen, kun pystyy kestämään” tai ”Meidän täytyy varmaan työpaikalla järjestää kriisiapua muille, että ne pystyy kohtaamaan sut”.  Nämä ovat aitoja lausahduksia, joita surevat ovat kertoneet kuulleensa palatessaan työpaikalleen. Lausahdukset kertovat hyvin siitä, että monilla meistä ei ole sanoja tai mallia siihen, miten kohdata läheisensä menetystä surevan. Esimiehellä tärkeä rooli työhön paluussa Hyväksi havaitut toimintamallit surevan tukemiseen ja kohtaamiseen työyhteisössä liittyvät vahvasti esimiehen rooliin ja viestintään. Surevan mahdollisen sairausloman tai muun työstä poissaolon aikana esimiehen yhteydenpito koetaan tärkeäksi ja huomaavaiseksi. Myös muiden tukitoimenpiteiden ja työjärjestelyiden suunnittelu yhdessä esimiehen ja työterveyden kanssa ennen työhön paluuta koetaan hyväksi. Valitettavan harvoin näistä vaihtoehdoista kuitenkaan keskustellaan yhdessä surevan kanssa. Työkavereiden kohtaaminen menetyksen jälkeen Varsinaiseen työhön paluuseen työpaikalle surevalla liittyy työkaverien ja kollegojen kohtaaminen menetyksen jälkeen. Jokainen sureva on erilainen, joten surevan yksilöllisten odotusten kuuleminen on ensiarvoisen tärkeää onnistuneessa työhön paluussa. Esimiehen on muistettava kysyä, miten sureva haluaa asiaa käsiteltävän työpaikalla tai saako asiasta yleensä kertoa muille työntekijöille. Parhaimmissa tapauksissa esimies on kertonut surevan toiveista työpaikalla ja muut pystyvät ottamaan tämän huomioon surevan palatessa työhön. Arvostava kohtaaminen syntyy kyvystä ymmärtää surevaa Vaikka työpaikalla olisi määritelty hyväksi havaittu ja yhteisesti sovittu toimintamalli kohdata sureva, ei arvostavaa kohtaamista silti aina synny. Aito ja arvostava kohtaaminen näyttää syntyvän surevan kannalta työelämässäkin helpoimmin silloin, kun surevan kohtaavalla on samankaltaisia kokemuksia tai hän pystyy aidosti aistimaan surevan odotukset ja vastaamaan niihin. Joskus pelkkä kysymys siitä miten ja missä sureva haluaa menetyksestään puhua riittää synnyttämään luottamusta ja arvostusta ihmisten välille. Valitettavan usein käy kuitenkin niin, että kollegojen taholta lohdutukseksi tarkoitetut sanat ovat surevan kannalta turhia tai jopa loukkaavia. Myös täysi puhumattomuus toisen menetyksestä koetaan epäkunnioittavaksi surevan kannalta. ”Myös täysi puhumattomuus toisen menetyksestä koetaan epäkunnioittavaksi surevan kannalta.” Työ voi auttaa unohtamaan surun Työ itsessään voi olla surevalle merkityksellinen, koska se rytmittää elämää menetyksen jälkeen. Se myös vie ajatuksia hetkeksi pois menetyksestä. Surusta saa ikään kuin hetkeksi lepoa. Työ näyttäisi lisäävän voimavaroja menetyksen jälkeen etenkin silloin, kun työ itsessään koetaan merkitykselliseksi, kohtaamistilanteet työyhteisön kanssa ovat onnistuneita ja mahdollisista työjärjestelyistä sekä tukimahdollisuuksista on keskusteltu surevan kanssa ennen työhön paluuta.   Viisi vinkkiä työpaikalle surevan kohtaamiseen: 1. Ota osaa Huolehdi siitä, että työyhteisö muistaa surevaa. 2. Pidä yhteyttä – älä kuitenkaan neuvo tai ohjeista Esimiehet ja työkaverit voivat pitää yhteyttä myös mahdollisen sairausloman aikana. Älä tarjoa valmista mallia tai neuvoja surusta selviytymiseen. 3. Jos olet esimies, suunnittele työhön paluuta yhdessä surevan ja työterveyden kanssa Suru ei vähennä työntekijän ammattitaitoa tai osaamista. Joillekin työ on surussa henkireikä, toiset taas tarvitsevat erilaisia vaihtoehtoa kokoaikatyölle. 4. Valmistaudu siihen, miten otat asian puheeksi Ole arvostavasti läsnä ja pyri kuuntelemaan, jos sureva haluaa puhua. Joskus sanat ovat turhia, katse ja halaus riittävät kertomaan osanotot. 5. Välitä surevasta, anna hänen puhua myös muistoista Huolehdi siitä, että surevan ei tarvitse jatkuvasti puhua surustaan työpaikalla tai ettei hän joudu lohduttamaan muita. On kuitenkin tärkeää, että sureva voi puhua ja jakaa muistojaan edesmenneestä samalla tapaa kuin muutkin työntekijät kertovat perheistään ja läheisistään.   Kirjoittaja Nenne Amnell on KM, business coach, työnohjaaja STOry sekä johdon ja esimiesten valmentaja, läheisensä menettäneiden vertaisohjaajien kouluttaja. Hän on tehnyt tehnyt osana psykoterapiaopintojensa lopputyötä tutkimuksen lapsensa menettäneiden, nuorten leskien ja henkirikoksen uhrien omaisten kanssa surevien työhön paluusta. www.algu.fi   Ikuisuus.fi on paikka, jossa tuttuja ja rakkaita voi muistella surun hetkellä. Ikuisuus.fissä voit etsiä ja selata kuolinilmoituksia sekä niihin liitettyjä muistosivuja. Muistosivulla on mahdollista julkaista omia muistoja vainajasta tai ottaa osaa omaisten suruun. Ikuisuus.fin tietopankki auttaa käytännön asioissa läheisen kuoleman jälkeen. Sinne on koottu tärkeää tietoa esimerkiksi hautajaisten järjestämisestä, perunkirjoituksesta sekä muista viranomaisasioista. Ikuisuus.fin blogissa tarkastellaan elämään oleellisesti liittyvää kysymystä kuolemasta ja sitä, miten kohtaamme sen. Kirjoitukset käsittelevät läheisten menettämiseen ja siitä toipumiseen liittyviä aiheita tarjoten käytännön apua ja lohdutusta silloin, kun suru koskettaa. Keskustele aiheesta osoitteessa  blog.ikuisuus.fi.