Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Kohti tulevaisuuden työelämää

Teknologinen kehitys, globaalit talouden ja ympäristön haasteet sekä kansakuntaamme ravisteleva huoltosuhteen muutos aiheuttavat suurta epävarmuutta julkisella ja yksityisellä sektorilla. Jatkuva selviytymistaistelu aiheuttaa työyhteisöissä epävarmuutta ja asettaa tulevaisuuden johtamiselle ennenäkemättömiä haasteita. Tulevaisuuden työelämässä itseohjautuvuus, läpinäkyvyys, matalat hierarkiat, vastuunkanto ja valmentava johtavuus ovat asioita joihin kannattaa pyrkiä. Ne lisäävät organisaatioiden tai ennemminkin kulttuurien mahdollisuuksia vastata lisääntyviin asiakastarpeisin ja selviytyä ketterästi jatkuvasti ulkoa- ja sisältäpäin tulevista menestystarpeista. Tämän päivän ja tulevaisuuden johtajan on tehtävä kaikki päätökset mahdollisimman läpinäkyvästi. Hyvä johtaja ottaa ihmiset ympärillään mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa miettimään eri vaihtoehtoja ja tulevien päätösten vaikutuksia. Tämä edellyttää johtajilta vahvaa itsetuntemusta ja itsetuntoa sekä luottamusta ihmisiin. Nykyaikainen ihmisten tai asioiden johtaminen ei voi perustua yksisuuntaisiin käskyihin ja pelon ilmapiiriin. Johtajan tärkeimpiä työkaluja on muuttaa kulttuuria ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Lupa epäonnistua, rohkeus antaa ja ottaa palautetta vastaan ovat päivittäisen tehokkuuden ja uuden kulttuurin luomisen elinehtoja. Kolmas osin valitettava tulevaisuuden työelämän piirre on se, että saavutettujen etujen menettämisen pelko hidastaa ihmisten muutoskyvykkyyttä. Tämä johtaa usein tarpeeseen vaihtaa ihmisiä. Varsinkin pitkään toiminut keskijohto on useissa organisaatioissa jarru kulttuurin muutokselle. Itseohjautuvassa tulevaisuuden menestys joukkueessa ulkoiset asemaa osoittavat edut eivät enää toimi, päinvastoin. Itseohjautuva ja vastuuta kantava organisaatio nojaa pitkälle selkään missioon ja visioon. Yhteisön pitää tietää ja omaksua oman organisaation elämäntarkoitus, missio. Lyhyemmän tähtäimen aikaan ja tuloksiin sidottu visio vaatii huomattavaa panosta strategian jalkauttamiseen ja johdon jalkatyötä ihmisten parissa. Kulttuurin muutos kannattaa aloittaa pienillä kokeiluilla. Muutosten vaikutuksia työssä viihtyvyyteen ja tuloksiin asiakasrajapinnassa kannattaa ja pitää mitata sekä arvioida. Miten tämä kaikki koskettaa tänään sinua tai minua, johtajaa tai suorittavan portaan työntekijää? Aloitetaan pienestä ja pyydetään palautetta omasta toiminnasta, kiitetään siitä ja yritetään oppia kohti parempaa huomista.