Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live Verotiedot

Kunnanhallitus: Janakkala haluaa mukaan päärata-yhtiöön

Janakkalan kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessaan, että Janakkalan kunta osallistuu Suomirata / Pääräta- hankeyhtiöön heti ja mikäli se tulee mahdolliseksi. Janakkalan kunnan osuus tulee olemaan 13 euroa per asukas. Janakkalan osuus olisi näin 215 800 euroa. Päärata kuuluu koko Euroopan laajuiseen, Euroopan Unionin määrittelemään liikenteen ydinverkkoon eli TEN-T verkkoon. Tavoitteena on parantaa yhteyksiä eri kuljetusmuotojen, satamien, lentokenttien ja rautatie-maantieterminaalien sekä niitä yhdistävien reittien välillä. Ydinverkon on määrä valmistua vuoden 2030 loppuun mennessä. Laajennus tulee mahdollistamaan EU-tukikelpoisuuden liikenneinvestointeihin muun muassa pääradalla. Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) liikenteen alan investointeihin osoitettaisiin 30,6 miljardia euroa. Verkkojen Eurooppa (CEF=Connecting Europe Facility) on rahoitusinstrumentti, jonka mukaisesti Euroopan laajuisiin verkkoihin myönnetään unionin rahoitustukea liikenteen, energian ja digitaalisten infrastruktuurihankkeiden tukemiseksi. Tukiprosentti vaihtelee 20–85 % riippuen hankkeen tyypistä. Jotta eurooppalaista rahoitusinstrumenttia voidaan käyttää, tulee radalle laatia yleis- ja ratasuunnitelmat. Radan yleissuunnitelmaakaan ei ole vielä aloitettu. Keskustelussa on ollut myös suora ratayhteys Tampereelle, joka ohittaa Hämeenlinnan seudun. Tämä vaatii kuitenkin muutoksia muun muassa maakuntakaavoitukseen. Myöskään taloudellinen hyöty ei ole suorassa yhteydessä yhtä hyvä kuin nykyisen ratalinjauksen ollessa kyseessä. Ratojen kehittämistä varten on perustettu emoyhtiö Pohjolan Rautatiet Oy, jonka alla on Suomirataa koskeva hankeyhtiö, jonka omistajina ovat Suomen valtio, Finavia, Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki ja Tampereen kaupunki. Kaupunkien maksuosuus on ollut 13 euroa asukasta kohden. Hämeenlinnan kaupunkia ei ainakaan alkuvaiheessa otettu mukaan yhtiöön.