Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live Verotiedot

Suviranta sai luvan saunatilalle ja pukuhuoneille – Tilojen määrä valmistua jo kesän aikana

Tekninen lautakunta myönsi tiistaina kokouksessaan poikkeamisluvan Turengin Suvirannalle. Poikkeamislupa koskee saunatilan ja wc- sekä huoltorakennuksen rakentamista Suvirannan alueelle. Poikkeamisluvalla rakennettava 87-neliöinen saunarakennus on tarkoitus rakentaa rannan läheisyyteen tilan koillisosaan ja vesillä liikkujia palveleva 30-neliöinen wc- ja huoltorakennus tilan kaakkoisosaan. Suvirannan alueelle ollaan laatimassa myös asemakaavaa, joka on edennyt ehdotusvaiheeseen. Asemakaavalla haetaan lupaa alueelle suunnitellulle hotellille. Poikkeaminen on käytännössä nyt nähtävillä olevan kaavaehdotuksen mukainen. Poikkeaminen tarvitaan hankkeen toteutusaikataulun takia, sillä nämä kaksi rakennushanketta on tarve toteuttaa jo tulevan kesän aikana. Hakija on perustellut hanketta siten, että saunan ja huoltorakennuksen rakentaminen alueelle ovat elinehto luontomatkailun edistämiseksi. Uusien rakennusten rakentaminen parantaa hakijan mukaan alueen yleisilmettä ja samalla yhtenäistää alueen kokonaiskuvaa, eikä rakentamisen vaikutus alueella ole kokonaisuus huomioon ottaen merkittävää. Lämmitysmuotona käytetään maalämpöä. Hankkeella uskotaan olevan alueen taajamakuvaa parantava vaikutus Saunarakennuksen etäisyys rannasta tulee olemaan 11 metriä ja rakennuksen terassin osalta 8 metriä. WC- ja huoltorakennuksen etäisyys rannasta olisi n. 13 metriä. Lautakunta linjasi, että koska nykyisen kahvila-ravintola -rakennuksen rakennelmien etäisyys on tällä hetkellä rannasta ja samalla vesistön puoleisesta kiinteistörajasta 10 metriä, voidaan uusien rakennusten etäisyyttä vesistöstä pitää hyväksyttävänä alueen poikkeuksellinen luonne huomioon ottaen. Alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista kaavaa, joten alueen maankäyttö ratkaistiin poikkeamislupamenettelyssä. Lupa voidaan myöntää, mikäli siitä ei aiheudu haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä se johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen. Rakentamisella ei myöskään saa olla merkittäviä vaikutuksia muun muassa virkistys- ja suojeluarvoihin eikä se saa aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Suvirannan alueen nykyinen liittymä Turengintielle on tarkoitettu vain maa- ja metsätalouskäyttöön sekä kesäkahvilalle kulkemiseen. Alueen ehdotusvaiheessa olevassa asemakaavassa tieyhteys alueelle on osoitettu nykyisen Sammon puutarhan liittymän kautta, ja nykyinen liittymä on muutettu kaavaehdotuksessa ainoastaan kevyen liikenteen käyttöä varten. Koko Suvirannan alue on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa luontoa kunnioittaen siten, että alueen käyttö perustuu alueen virkistysarvoon. Rakentamisen katsotaan parantavan alueen virkistysmahdollisuuksia. Myös toimivien wc-tilojen todetaan parantavat osaltaan vesistön ja ympäristön tilaa. Vanhojen ja uusien rakennusten väritys on tarkoitus yhtenäistää, jolloin myös alueen yleisilme kohentuu. Kokonaisuudessaan hankkeella katsotaan olevan alueen palvelutasoa ja taajamakuvaa parantava vaikutus.