Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Mielipide: Kiitos ei opettajien lomautuksille, koulukiusaamiselle ja eriarvoistamiselle

Jopa puolet kunnista on ilmoittanut lomauttavansa opettajat säästösyistä, kuntien taloudelliseen ahdinkoon vedoten. Osa kunnista toteuttanee lomautuksen heti syyslukukauden alussa. Tämä tapahtuu tilanteessa, jossa koronakevään etäopetuksen takia oppilaiden eriarvoisuus on entisestään syventynyt. Hyvin pärjäävät oppilaat pärjäsivät etäopetuksessa, useimmilla oli kodin tuki ja riittävät tekniset välineet. Joillekin koulukiusatuille etäopetus oli jopa hyväksi, kun sai olla vihdoinkin rauhassa kiusaajilta. Koulut ovat siis on epäonnistuneet kitkemään kiusaamisen. Keväällä kuultiin huolestuttavia viestejä etäopetuksen ongelmista. Kaikilla perheillä ei ole tarjota tarvittavia välineitä etäopetukseen, monilapsisissa perheissä ja pienissä asunnoissa ei ollut aina työrauhaa. Vanhemmat olivat töissä, esimerkiksi palveluammateissa. Monilta vanhemmilta puuttui myös osaamista auttaa lapsia teknisesti etäopiskelussa, ja kykyäkin tukea ja kannustaa lasta. Erityisesti oppimisvaikeuksista kärsivät lapset jäivät usein ilman tarvitsemaansa apua ja tukea. Näitä oppimisen vajeita pitää kartoittaa ja paikata kouluvuoden alusta alkaen ja tarjota tarvittavaa lisä- ja tukiopetusta sitä tarvitseville. Peruskoulu opettaa joka vuosi oppilaita, joilla ei ole tarvittavia valmiuksia jatko-opiskeluun, ei aina edes riittävää luku- kirjoitus- ja laskutaitoa, eikä peruskoulun päästötodistusta. Koulupudokkaat ovat yhteiskunnallemme hukattu resurssi, moraalinen tappio ja tulevat monin tavoin paljon kalliimmaksi yhteiskunnalle, kuin opettajien lomautuksilla saadut vähäiset säästöt. Asiaa korjaamaan onkin tehty päätös jatkaa oppivelvollisuusikää. Tiedossa kuitenkin on, että ilman riittäviä tuki- ja erityisopetusresursseja ei toivottuja tuloksia saada. Vaikka opettajat eivät ole työmarkkinajuridisesti erityisasemassa (Kuntatyönantajien neuvottelupäällikön kylmäävä toteamus), lapsia suojaavat monet lait. Päättäjien on taattava kunnille riittävät resurssit ja opettajille kohtuullinen työtaakka toteuttaa niin koronakevään aiheuttaman oppimisvajeen paikkaus kuin oppivelvollisuusiän jatkamisen tarkoitusperien toteuttaminen. Tähän ei opettajien lomautus sovi ollenkaan, vaan ne on peruttava. Kirjoittaja on janakkalalainen varavaltuutettu (sit./vas.).