Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Vastine: Janakkalan lääkärien ja hoitajien työajasta leijonanosa kuluu potilastyöhön

Pertti Tervonen epäilee Janakkalan terveyspalveluiden kadottaneen lainsäädännön perustavoitteen. Janakkalan sosiaali- ja terveyspalveluita toteutetaan kaikilta osin terveydenhuolto- ja potilaslain mukaisesti, sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n antamien määräysten mukaisesti. Tervonen kirjaa Janakkalan resurssiksi 60 miljoonaa euroa sekä 340 työntekijää ja esittää 70% toimintakuluista menevän palveluiden ostoon. Koko sosiaali- ja terveyspalveluiden vuoden 2020 talousarviossa toimintakulut ovat kokonaisuutena noin 60 milj. euroa, joista terveyspalveluiden osuus on noin 58 % eli vain reilu puolikas mainitusta summasta. Terveyspalveluiden bruttomenot ovat vuositasolla 34,8 milj. euroa. Tästä erikoissairaanhoidon ja ensihoidon osuus on 20,8 milj. euroa. Muun palvelutoiminnan bruttomenot ovat siten 14 milj. euroa. Tästä yksityisiltä ostettavien palvelujen osuus on 1,3 milj. euroa eli 9,3 %. Niin ikään 340 hengen henkilöstö koskee koko sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialaa, sisältäen sekä koko- että osa-aikaiset. Terveyspalveluissa vakituista henkilöstöä on 133. Myöskään Tervosen yksittäisen työntekijän palkaksi laskema 5260 ei vastaa todellisuutta. Palkat vaihtelevat koulutuksen- ja työtehtävien mukaisesti. Toimialan henkilöstömenoja ja keskimääräistä palkkaa laskettaessa on tärkeää huomioida, että henkilöstömenot sisältävät Kuel –eläkemenoperusteisia maksuja, palkkojen sivukuluja ja sijaiskuluja. Nämä huomioiden esimerkiksi terveyspalveluissa vakituisen työntekijän kuukausipalkka on keskimäärin noin 3 450 €. On myös syytä korjata väite ( 1-3 h) potilaiden vastaanottoon käytettävistä ajoista. Päivittäisestä työajasta terveysasemien hoitajilla ja lääkäreillä keskimäärin 6,5 h kuluu potilaiden ja heidän asioidensa hoitoon eri muodoissaan (vastaanotto, puhelin, konsultaatio, sähköinen palvelu, vastaanottotietojen kirjaaminen, reseptien uusinta, lausunnon teko ym.). Työajasta osa kuluu myös lakisääteisiin täydennyskoulutuksiin, toimintayksikön työn organisoinnin ja yhteistyön suunnitteluun sekä kehittämiseen. Lisäksi henkilöstö on oikeutettu lakisääteisiin taukoihin. Janakkalan terveyspalveluissa lääkäreiden vastaanottokäyntejä on vuodessa noin 20 000, joista osa on käyntejä kotihoidon asiakkaiden ja asumispalveluyksikön asukkaiden kotona. Lääkärimme soittavat potilaille noin 2200 kertaa vuodessa ja konsultoivat hoitajia noin 6000 kertaa vuodessa. Edellä mainittujen lisäksi lääkärit vastaavat myös Janakkalan sairaalan potilaiden lääketieteellisestä hoidosta. Hoitajat vastaavat tai soittavat terveysasemilla noin 46 000 puhelua vuodessa, tapaavat potilaita vastaanotoilla noin 18 000 kertaa vuodessa ja hoitavat potilaiden asioita sähköisesti noin 1700 kertaa vuodessa. Terveyspalveluissa hoitajia työskentelee lisäksi neuvoloissa, kouluilla, laboratoriossa, sairaalassa ja mielenterveys-ja päihdepalveluissa. Kuluvan vuoden aikana koronapandemia on tuonut merkittävästi lisätöitä lääkäreille ja hoitajille terveysasemillamme esimerkiksi koronanäytteiden oton sekä pandemiaan liittyvän asiakasohjauksen ja -neuvonnan muodossa. Kirjoittajat ovat Janakkalan johtava ylilääkäri ja Janakkalan sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja.