Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Kuntalaisaloite: Lyylinpuistoa esitetään laajennettavaksi

Esitämme, että Janakkalan kunnantalon korttelin jatkeena oleva, julkisten palveluiden ja hallinnon alue (YH), muutetaan kaavamuutoksella puistoalueeksi ja alue nimetään kokonaisuudessaan Lyylinpuistoksi. Janakkalan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 3.9.2029 esittää valtuustolle äänestyksen jälkeen, äänin 5-2, olla hyväksymättä Hämeenmaan Kiinteistö Oy:n toukokuussa v. 2107 ehdottamaa kaavamuutosta uuden S-Marketin sijoittamisesta kunnantalon jatkeena olevalle julkisten palveluiden ja hallinnon alueelle. Kansan suussa tätä, hankkeen toteutuessa rakennuksen ja paikoitusalueen alle jäävää, viheraluetta on totuttu kutsumaan ”Lyylinpuistoksi” ja puistoksi asukkaat sen myös mieltävät, vaikka sieltä puuttuvatkin puistoon yleensä kuuluvat, viihtymistä ja oleskelua lisäävät penkit sekä pensas- ja kukkaistutukset. Toisin kuin kunnanhallitus esitti, päätti kunnanvaltuusto kokouksessaan 7.10.2019, Tapio Eerolan ehdotuksesta, äänin 17-15 ja 1 tyhjä, siirtää kaavapäätöstä, kunnes kunta on saanut tiedokseen ympäristöministeriön päätöksen hakemukseensa Einari Poluksen suvun omistaman ns. Onnenlantin kiinteistön pakkolunastamisesta. Sen että kunnan asukkaat, eritoten turenkilaiset, tuntevat alueen itselleen tärkeäksi, osoittaa kunnanhallitukselle ja valtuustolle syksyllä 2017 luovutettu, yli 1900 nimeä sisältävä, hanketta vastustava adressi sekä jatkuva vastustavien mielipidekirjoitusten ja kommenttien määrä. Kaavaluonnoksista on pyydetty lausuntoja eri instansseilta ja mm. museovirasto toteaa lausunnossaan, että ”kaava-alueella sijaitsee 1963 valmistunut Alvar Aallon oppilaan, arkkitehti Keijo Petäjän, suunnittelema punatilinen kunnantalo. Kunnantalo ja seurakuntakeskus muodostavat laadukkaan suojeltavan rakennusparin”. Hyvin hoidettu puistoalue rakennusparin jatkeena korostaa miljöön arvokkuutta. Sen sijaan market-arkkitehtuuria edustava laatikkomainen kaupparakennus, nurmikon ja puuston tuhoavine, asvalttisine parkkipaikkoineen ja lähes puron päälle sijoitettuine huoltoasemineen olisi ruma ja pilaisi ikiajoiksi kylän keskustan ainoan, maisemallisesti ja rakennushistoriallisesti hienon alueen. Huolta maaseudun taajamien pilaamisesta on tunnettu laajemminkin. Hämeen ja Uudenmaan ely-keskukset ovat todenneet lausunnoissaan mm. ”Esitetyn kaltaisella suunnittelulla on Suomessa monet taajamat pilattu”. Sitä emme halua kokea Janakkalassa. Eräässä laulussa sanotaan ”Kell’ aarre on, se aarteen kätkeköön”. Kunnantalon ja seurakuntakeskuksen muodostama rakennuspari, Lyylinpuisto ja koko viheralue ovat turenkilaisten ja koko Janakkalan aarre, jota emme halua tuhottavaksi lyhytnäköisen taloudellisen hyötyajattelun alttarille. Alue on hallinnollisen keskustamme kaunistus ja asukkaiden virkistyksen sekä mielihyvän lähde. Siksi muutamme laulun sanoja ja esitämme kuntalaisaloitteenamme ”Meill’ aarre on, se meillä säilyköön.” Esitämme, että kunnantalon jatkeena oleva julkisten palveluiden ja hallinnon alue (YH), olipa ympäristöministeriön päätös Onnenlantin lunastuksesta mikä hyvänsä, muutetaan kaavamuutoksella asukkaille pysyväksi puistoalueeksi ja alue nimetään kokonaisuudessaan Lyylinpuistoksi.