Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Kunnan työntekijä luottamushenkilönä

Kunnallinen demokratia perustuu edustuksellisuuteen. Perustellusti voidaan kysyä, ketä valittuna luottamushenkilönä toimiva kunnan työntekijä oikein edustaa. Edustaako hän aidosti kuntalaisia vai edustaako hän kenties omaa ammattiryhmäänsä, toimialaansa vai jotakin erityishanketta? Lisäksi tulee vielä helposti mieleen kysymys; eikö viranhaltijan rooli riitä työntekijälle kuntayhteisössä? Voidaan ajatella, että esimerkiksi opettajan, perushoitajan tai lääkärin ammattitaitoa hyödynnettäisiin tällä tavalla kunnanvaltuuston päätöksenteossa. Periaatteessa näin saattaisi ollakin, mutta liian helposti valtuustossa vaikuttamisen kohteeksi kuitenkin muodostuu asianomaisen itsensä työolosuhteet, työympäristö, henkilöstöryhmän edut, palkkakehitys jne. Paras tapa kunnan työntekijöiden asiantuntemuksen hyödyntämiseksi kunnallisessa päätöksenteossa on kunnan palveluksessa olevien ammattihenkilöiden kutsuminen lautakuntien kuultavaksi. Kunnan palveluksessa olevia henkilöitä ei tule kunnanvaltuustoon valita, koska työntekijän ja päättäjän roolit menevät liian helposti sekaisin. Kunnanjohtaja Tanja Matikaisen eron valtuustokäsittelyn yhteydessä tuli myös todetuksi valtuuston koon kasvattamisen tarpeettomuus. Hiljaisuus kuulostaa ihan samanlaiselta, muodosti sen sitten 33 valtuutettua tai 43 valtuutettua. Kehno tiedonvälitys on perusteena valtuustoaloitteessa, jolla esitetään Janakkalan kunnanvaltuuston koon kasvattamista 43 valtuutettuun. Perustelu on mitätön, sillä vaatiihan suuren joukon tiedottaminen selvästi enemmän ponnistuksia kuin pienen. Kunnanvaltuutettujen määrää on päinvastoin supistettava. Vaikkapa 25 valtuutettua riittäisi Janakkalassa oikein hyvin. Jättämällä viranhaltijat ja muut kunnan palveluksessa olevat pois valtuustosta omiin töihinsä ja vähentämällä valtuutettujen määrää saataisiin Janakkalassa aitoa kilpailua valtuustopaikoista ehdokkaiden kesken. Vuoden 2021 kuntavaaleissa pätevimmät ehdokkaat tulisivat valituiksi ja valtuuston suorituskyky kohentuisi. Lautakuntien äänestystulosten kanssa kunnanvaltuutettujen määrällä ei ole mitään tekemistä. Valtuuston koon kasvattamisen perusteeksi lautakuntien pienten äänierojen äänestystulokset eivät sovi. Emmehän halua junttapäätöksiä. Lautakuntatyöskentelyssä samoin kuin valtuustossakin kyse on asiantuntemuksesta. Kehnossa lautakunnassa toimialan asiantuntemusta on vain vähän tai sitä ei ole lainkaan. Tämän asian parantamiseen on Janakkalassa kiinnitettävä erityistä huomiota tulevaisuudessa. Valtuustotyöskentelyn sijaan tulisi kaikkien Janakkalan kunnan palveluksessa olevien kiinnostua toimialansa palveluprosessien kehittämisestä. Se on välttämätön edellytys kuntamme menestymiselle tulevaisuudessa. Palveluprosessien kehittämistä johtamaan ja kunnan ulkoisia sidosryhmäsuhteita hoitamaan tarvitsemme Janakkalaan yhden vuoden koeajalla ja viiden vuoden määräaikaisella sopimuksella aktiivisen muutosjohtajan, joka henkilökohtaisesti haluaa myös asua keskuudessamme.