Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Janakkala laajentaa Rastikankaan aluetta – Kaavoitettavat alueet tarjoavat tilaa laajentua ja rakentaa uutta

Janakkalan kunnan tekninen lautakunta käsitteli tiistaina kokouksessaan asemakaavan muutosta, joka koskee Rastikankaan yritysaluetta. Kokous päätti asettaa nähtäville aluetta koskevan kaavaluonnoksen ja kaavaselostuksen. Muutos koskee aluetta, jonka kunta osti Rastikankaan pohjoispuolelta alkuvuodesta 2018. Maa-alue on kooltaan 22,8 hehtaaria ja se on hyvin rakentamiseen soveltuvaa metsämaata. Kaupan tarkoituksena on laajentaa Rastikankaan toiminta-aluetta. Suunnittelun kohteena olevalle alueelle muodostuu maakaupan johdosta noin 30 hehtaaria uutta kaavoitettavaa aluetta. Lisäksi joillakin Rastikaari-nimisen tien pohjoispuolisilla toimijoilla on tarvetta laajentaa toimitila-aluettaan, jolloin tehdään tarvittavilta osin samalla asemakaavan muutos noin neljän hehtaarin alueelle. Kaava-alue rajoittuu etelä- ja luoteispuoliltaan nykyisiin toimitila-alueisiin yhdistäen alueet toisiinsa. Lähimmät kyläasutukset sijaitsevat noin 150–200 metrin etäisyydellä. Viisi lausuntoa ja yksi mielipide Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä loppuvuodesta. Siitä saatiin viisi lausuntoa ja yksi mielipide. Hämeen liitto kiinnitti lausunnossaan huomiota kaavaprosessien yhteensovittamiseen ja toivoi, että vireillä oleva Rastila-Rastikangas -osayleiskaava olisi tullut nähtäville ensin. Liitto muistutti myös Siankärsäntien ja Rastilantien matkailullisten, maisemallisten ja historiallisten arvojen huomioimisesta, koska ko. tiet ovat maakuntakaavassa kehitettäviä matkailu- ja maisemateitä. Mielipiteen antajat kaipasivat Rastikankaan alueelle parempia hulevesijärjestelyjä, koska alueelta valtaojaan laskevien hulevesien määrä ja virtausnopeus on kasvanut merkittävästi. Kunta on ostanut aikoinaan Sokeritehtaan maat omistukseensa Rastilan kylän kupeesta ja kaavoittanut sinne Rastikankaan teollisuus- ja toimitila-alueen. Rastikankaalle on valmistunut yhteensä 11 asemakaavaa tai kaavamuutosta 1990-luvun puolivälistä lähtien. Rastikankaan alue sijaitsee noin neljä kilometriä Turengin keskustasta länteen, Turengintien pohjoispuolella.