Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live Verotiedot

Mielipide: Janakkalassa käsillä kohtalonhetket

Janakkalassa toteutetaan huimaa investointiohjelmaa, jonka talousvaikutuksista ei kunnan-valtuutetuilla ole kokonaisvaltaista käsitystä. Tämä käy selväksi, kun osa kunnanvaltuutetuista jo puolentoista vuoden kuluttua kevään 2018 yksimielisistä tavoitepäätöksistä esittää vuoteen 2030 ulottuvien kuntatavoitteiden purkamista. Valtuutetut eivät selvästikään ymmärrä kuntastrategian merkitystä, vaikka ovat yksimielisesti siihen sitoutuneet. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on avata tehtyjen investointipäätösten taloudellisia vaikutuksia Janakkalassa ja toiseksi esitellä sellaisia operatiivisia toimia, joiden avulla Janakkalan kunnalla olisi nykyistä paremmat edellytykset selvitä itsenäisenä kuntana valtuustokaudesta toiseen tulevaisuuden kovissa paineissa. Nykyisiä investointeja suunniteltaessa kunnanvaltuutetut esittivät, että ne on mahdollista toteuttaa ilman kuntaveron korotuksia. Todellisuudessa tilanne on nyt toisenlainen. Aiemmin ei ollut tiedossa, että Janakkalan kuntatalous painuu noin 6 miljoonaa euroa miinukselle. Laskemalla takaisinmaksuaika yhteensä 106 miljoonalle eurolle Janakkalan nykyisen väkimäärän pohjalta saadaan takaisinmaksuajaksi ilman korkoja noin 59 vuotta edellyttäen, että Janakkalan veroäyriä pikimmiten nostetaan kolmella prosenttiyksiköllä 24 prosenttiin. On myös huomattava, että osa uusien koulukeskusten kapasiteetista jää tulevaisuudessa käyttämättä, ellei väkimäärä Janakkalassa oleellisesti lisäänny. ”Toimiminen kasvukäytävän aktiivisena keskipisteenä” ei tulevaisuudessa mitenkään riitä. Toimintatapojen uudistaminen Janakkalassa on välttämätöntä, mikäli kunta haluaa selviytyä edes kohtuullisilla veroäyrin korotuksilla. Lean-käytännön soveltaminen operatiivisissa toiminnoissa sekä aktiivisen yrityspolitiikan jatkaminen ovat nyt avainasemassa. Kunnan perustoiminnoissa on tunnistettava tulovirrat ja karsittava ”hukkamenot” pois. Toimintoja uudistamalla on pystyttävä pysyviin säästöihin henkilöstökulut mukaan lukien. Investointeihin käytetty lainaraha on aina maksettava takaisin tavalla tai toisella. Ei ole yhdentekevää, millaisia päätöksiä 16.500 asukkaan kunnan taloudesta tehdään. Reilun vuoden ajan on Janakkalan kunnan johdon taholta vakuuteltu, että investointeihin tarvittavan sadan miljoonan euron osalta riskianalyysit on tehty. Riskianalyysien tuloksista piittaamatta kunnan kantokyvyn ylittävät investoinnit on päätetty toteuttaa. Selvää on, etteivät Janakkalan 8.000 – 10.000 veronmaksajaa tule selviämään lainojen takaisinmaksusta. Kuinka siis tulisi toimia? 1. Hallintouudistus Kaikki talousarvion operatiiviset toiminnot on käytävä huolellisesti läpi ja uudistettava toimintamallia niin, että muodostuu pysyviä säästöjä. Selitys, ettei mitään voida muuttaa, ei ole kelvollinen. Henkilöstöjärjestelyjen toteuttaminen erityisesti päällikkötason virkoja vähentämällä on oleellista. 2. Aloitetoiminta Kuntalaisten tekemät aloitteet on käsitelty Janakkalassa varsin haluttomasti ja useissa tapauksissa vasta pakon edessä. Tähän on saatava selvä positiivinen muutos. Kunnan palveluksessa olevia varten kuntaan on luotava toimiva aloitejärjestelmä. Tällä tavoin olisi mahdollista aloittaa operatiivisen toiminnan kehittäminen toimialakohtaisesti kaikilla Janakkalan kunnan toimialoilla. 3. Lean-toiminta, miksi vähemmän voi olla enemmän Janakkalassa on ryhdyttävä toteuttamaan uudenlaista kehittämiskulttuuria kunnian-himoisesti neljännesvuosisadan kestäneen pysähtyneisyyden, ”Ruususen unen” jälkeen. Työtä on opittava kehittämään jatkuvasti, koska toimintaympäristö muuttuu koko ajan. Mitä on Lean-toiminta? Se on koko kunnan ja kaikkien toimintojen organisoinnin periaate, johtamistapa, joka ei ole itsetarkoitus vaan ”kehityksen tuki”, mikä auttaa oivaltamista, asioiden tekemistä uudella tavalla ja uskallusta ”ajatella toisin”. Yhdistämällä ihmisten tietoja ja taitoja luottamuksella joustavasti voidaan saavuttaa halu jatkuvaan parantamiseen. Tällöin on mahdollista poistaa kaikki toiminnan pullonkaulat ja päästä eroon hukkakustannuksista. Pienistä puroista syntyy yhteensä suuri tulovirta Janakkalan kunnan tulosriville. Janakkalassa kunnan säästöpotentiaali on vuosittain laskettavissa miljoonina euroina. 4. Tavoitteet uusien yritysten hankinnalle Janakkalassa on asetettava tavoitteet ja mitattavat kriteerit uusien yritysten hankinnalle, esimerkiksi yksi uusi teollisuusyritys/vuosi. Kannustepalkkio, jos tavoite ylitetään. Kunnallinen päätöksenteko on saatava sujuvaksi ja erityisesti liike-elämän tarpeet huomioivaksi. Kehnoina esimerkkeinä maankäytöstä ja kiinteistötoiminnasta on mainittava entisen Esson ja Onnenlantin kiinteistöjen tilanteet Turengissa. Kunnan nykyisiin investointeihin verrattuna ne voitaisiin ostaa kunnalle ihan omistajien esittämillä hinnoilla välittömästi. Janakkalan kunta ei ole halunnut käyttää etuosto-oikeuttaan kiinteistöjen aiempien omistajavaihdosten yhteydessä ja nyt tarve molempien kiinteistöjen kuntaomistukselle on osoittautunut erittäin tärkeäksi. Kaikelle edellä esitetylle on vaihtoehtoisena pakollisena menettelynä niin sanottu ”leveiden hartioiden taktiikka”. Siinä Janakkala jaetaan kuntaliitoksilla Hämeenlinnan ja Riihimäen kesken. Näin saadaan lisää maksajia ja leveät hartiat sadan miljoonan seiniä maksamaan. Otaksumme, että nyt varmaan tarttis tehdä jotakin. Rauno Kuntsi, Tervakoski Kari Marttinen, Turenki