Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Hämeen Yrittäjät: Työperäistä maahanmuuttoa helpotettava ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden parantamiseksi

Hämeen Yrittäjät vaatii välittömiä toimia ja alueellisia linjauksia Hämeessä työperäisen maahanmuuton edistämiseksi. Yrittäjien etujärjestö muistuttaa, että näin tehtäisiin maakuntaohjelman tavoitteen mukaista Suomen vahvinta yrittäjyysmaakuntaa. Tuoreessa syksyn pienten ja keskisuurten (pk) yritysten barometrissa vastaajia pyydettiin arvioimaan yritysten toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä kuluneen kahden vuoden aikana. Tyytymättömimpiä pk-yrittäjät olivat yritykselle sopivan työvoiman saatavuuteen. Kanta-Hämeen yrityksistä 30 prosenttia arvioi tämän osatekijän kehittyneen sijaintikunnassaan huonompaan suuntaan parin vuoden aikana. Hallitusohjelmassa maan hallitus lupaa tehostaa työlupien käsittelyä siten, että käsittelyaika lyhenee yhteen kuukauteen. Toteutuessaan se osaltaan parantaa työvoiman saatavuutta edistämällä työperäistä maahanmuuttoa. Mutta se ei riitä, lisää tekoja tarvitaan. Hämeen Yrittäjät vaatii, että maakunnassamme tartutaan toimeen ja tehdään enemmän työperäisen maahanmuuton helpottamiseksi. Hämeen Yrittäjät esittää kolmen kohdan listan ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden parantamiseksi: 1. Saatavuusharkinta poistettava kaikilta aloilta Työlupajärjestelmämme on byrokraattinen ja jäykkä. Hämeen Yrittäjät vaatii, että työntekijöiden oleskelulupia voidaan Hämeessä puoltaa kaikilla aloilla ilman Hämeen ELY:n erikseen tehtävää työvoiman saatavuusselvitystä. 2. On laadittava työperäisen maahanmuuton ohjelma Kanta-Hämeeseen Hämeen Yrittäjät on ollut aloitteellinen työperäisen maahanmuuton ohjelman saamiseksi Kanta-Hämeeseen. Asia on ollut kirjattuna maakunnan tavoiteohjelmiin jo vuosikymmenen ajan. Hämeen Yrittäjät edellyttää, että Hämeen liitto maakunnallisena toimijana aloittaa vihdoin käytännön työn ohjelman laatimiseksi maakuntaamme vahvistamaan työperäistä maahanmuuttoa. 3. Valmistuville ulkomaisille opiskelijoille työlupa automaattisesti Hämeen Yrittäjät muistuttaa, että Suomessa on tällä hetkellä hieman yli 20 000 ulkomaista opiskelijaa, jotka suorittavat tutkinnon. Yksinomaan Hämeen ammattikorkeakoulussa oli vuonna 2018 yli 500 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa. Automaattisen pysyvän työluvan antaminen tutkinnon suorittaneille EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisille lisäisi työllisyyttä, eikä tuhlaisi yhteiskunnan koulutusresursseja. Hämeen Yrittäjät