Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Kunnanhallitus: Kivi- ja maa-aineksen otto tukee strategiaa

Rehakkaan Kusiaismäelle suunniteltu kivi- ja maa-aineksen otto tukee kunnanhallituksen näkemyksen mukaan Janakkalan kuntastrategiaa. Hallitus käsitteli lausuntoaan maanantaina. Hämeen ely-keskukselle antamassaan lausunnossa kunnanhallitus toteaa, että hanke on kunnan strategian mukainen ja vahvistaa toteutuessaan kunnan elinvoimaa, työllistämisen edellytyksiä sekä parantaa toteutuessaan erilaisten yritysten toimintaympäristöä sekä mahdollistaa tulevaisuudessa uuden kehittyvän elinkeinoalueen syntymisen alueelle. Kunta ei kuitenkaan suhtaudu hankkeeseen yksinomaan myönteisesti vaan kunnanhallitus katsoo, että hankkeen ympäristövaikutuksia arvioitaessa selvitysten tulee perustua tarkempiin kiinteistö- ja kaavoitus- sekä maankäyttötietoihin ja nykytila-arviointiin. Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan alueen kaavoitustilanne sen sijaan on kuvattu puutteellisesti. Liikenneselvityksessä taas tulee huomioida ja arvioida alueen kasvavat liikennevirrat ja niiden vaikutukset. Kunnan maankäytön tulosalueen mielenkiinnon kohteena on erityisesti Kusiaismäen toimintojen liikenteen suuntautuminen. Raskaan liikenteen kulkeminen Tervakosken taajaman läpi ei ole tarkoituksenmukaista ja se pitäisi estää jollakin tavoin. – Arvioitaessa vaikutuksia vaikutukset eivät saa perustua pelkästään laskennallisiin vaikutuksiin eikä mallintamiseen. Arvioinnissa tulee huomioida vastaavien jo toteutuneiden kohteiden vertailutieto sekä myös räjäytystöiden vaikutukset maaperän kautta, esimerkiksi paineaallon kerrannaisvaikutus maaperässä, kunnanhallituksen käsittelemässä lausunnossa todetaan. – Lisäksi tulee huomioida melun vaikutukset sekä lähellä sijaitsevan entisestä kaatopaikasta johtuvat mahdolliset ympäristövaikutukset, esimerkiksi erilaisten yhdisteiden pitoisuudet ja niiden vaikutukset, kunnanhallituksen hyväksymän lausunnon teksti jatkuu. Sinänsä kunnanhallituksen näkemys on, että hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma esittää aika kattavasti arviointimenettelyä, hankevaihtoehdot, hanketta koskevat säädökset sekä tarvittavat luvat ja päätökset. Lisäksi ohjelmassa kuvataan aika kattavasti ympäristön nykytila, arvioitavat vaikutukset sekä arviointimenetelmät, ympäristöriskit sekä poikkeustilanteet. Kunta ei myy palstaa Kunnanhallitus päätti, ettei kunta myy noin 0,66 hehtaarin palstaa Tervakoskentien pohjoispuolelta Mekkolantien risteyksestä. Kunta oli saanut alueesta tarjouksen henkilöiltä, joilla on alueella jo asuinpaikka. He toivoivat saavansa alueesta näkö- ja melusuojaa omalle tontilleen. Palstasta tehty ostotarjous oli 2000 euroa eli hehtaarihinta olisi ollut noin 3700 euroa. Hinta olisi sisältänyt maapohjan ja alueella kasvavan puuston. Palstalla on Mekkolan yksityistien alkupää. Kunnan maankäyttö on arvioinut, ettei kunnalle ole tarvetta kyseiselle palstalle. Sen esitys olikin, että alue myytäisiin tarjouksen mukaisella hinnalla. Kunnanhallitus kuitenkin päätti vs. kunnanjohtajan esityksen mukaisesti, ettei kunta myy kyseistä määräalaa ostajien esittämällä hinnalla.