Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live Verotiedot

Kirjastoautokysely kartoitti kuntalaisten toiveet ja tarpeet kirjastoautopalveluista –  Katso tulokset tästä

Janakkalan kirjastossa toteutettiin loppukeväästä kirjastoautokysely, jonka tarkoituksena oli kartoittaa kuntalaisten toiveita ja tarpeita tulevista kirjastoautopalveluista. Kyselyyn vastasi 95 kuntalaista, joista 75 % oli naisia ja 25 % miehiä. Aktiivisimmin kyselyyn osallistuivat keski-ikäiset tai vanhemmat asiakkaat. Heidän vastauksiaan oli kyselyssä 68 %. Jos huomioon ei oteta alle kouluikäisiä, vastasivat 21-30-vuotiaat kyselyyn kaikkein laiskimmin (3,2 %). Vastaajista 82 % oli yksityishenkilöitä, 12 % koulujen opettajia ja reilut 5 % päiväkotien työntekijöitä. Eniten vastauksia tuli Harvialan ja Leppäkosken koulujen sekä Uhkoilan pysäkkien asiakkailta. Kun kysyttiin kirjastoautopalvelujen tarpeellisuutta, saatiin selville, että 80 % vastaajista piti palveluita erittäin tärkeinä ja 19 % asiakkaista melko tärkeinä. Tätä vahvisti myös keväällä toteutetun kuntakyselyn tulos, missä kirjastopalvelut arvioitiin terveys-, kasvatus- ja koulutuspalvelujen jälkeen seuraavaksi tärkeimmäksi asiaksi kunnassa. Vastaajista lähes 66 % asioi kirjastoautossa säännöllisesti ja 31 % satunnaisesti. Kirjastoauton lainaus oli viime vuonna 63 023 lainaa eli 22,6 % kaikista Janakkalan kirjaston lainauksista. Suurin osa vastaajista toivoi auton liikennöivän joka viikko. Kirjastoauton kokoelmiin oltiin varsin tyytyväisiä. Vastaajista 60 % oli erittäin tyytyväisiä ja 31 % melko tyytyväisiä. Kirjastoauton tilat ovat rajalliset ja sinne mahtuu kerrallaan vain noin 4 000-5 000 nidettä. Kirjastoauton kokoelmaa vaihdellaan koko ajan ja osa vanhemmasta aineistosta säilytetään pääkirjaston varastossa. Asiakkaat kokivat saavansa uutuuksia hyvin ja ylipäänsä monipuolista aineistoa kaiken ikäisille. Jos kirjastoautossa ei ole paikalla jotain tiettyä kirjaa, saa sen nopeasti tilaamalla joko pääkirjastolta tai Tervakoskelta. Kokonaisuutena kirjastoauton henkilökunta sai paljon myönteistä palautetta muun muassa ystävällisestä palvelusta ja ammattitaidosta.