Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Klashin haastekilpailu aukesi – Lue tästä Janakkalan ja muiden miljoonasta kilpailevien kuntien haasteet

Klash-haastekilpailu on avautunut ja nyt kuntien haasteisiin etsitään ratkaisijoita. Yksi finalisteiksi valituista kolmesta kunnasta on Janakkala. Klash-kilpailun ensimmäisessä vaiheessa syksyllä 2018 kuntia pyydettiin nimeämään ongelmia, joihin ne toivoivat löytävänsä Klash-kilpailun kautta ratkaisuja. Tuolloin Klashiin osallistui 65 suomalaista kuntaa 77 erilaisella ongelmalla. Asiantuntijaraati valitsi syksyn 2018 aikana haastekilpailuun kolmen eri kunnan esittämät ongelmat, jotka muotoiltiin ratkaistaviksi haasteiksi. Lue myös: Janakkala, Joensuu ja Vantaa jatkoon Klash-kuntakilpailussa: Jaossa jopa miljoonan euron tuki Nyt etsitään tiimejä vaikuttamaan tulevaisuuden ratkaisuihin. Haasteet liittyvät haja-asutusalueilla liikkumiseen, kuntalaisten omaehtoisen toiminnan tukemiseen sekä nuorten opintopolkujen löytymiseen ja niissä pysymiseen. – Tärkeintä on, että erilaiset tiimit hakevat ennakkoluulottomasti mukaan kilpailuun ratkomaan kuntien haasteita. Osallistumiskynnystä ei ole haluttu nostaa korkealle, sillä tavoitteena on ennen kaikkea löytää täysin uudenalaisia ratkaisuideoita kuntien esittämien ongelmien selättämiseksi. Jatkoon pääsevät tiimit tulevat saamaan korkeatasoista ja monipuolista mentorointia oivaltavien ja toimivien ideoiden jalostamiseen, projektipäällikkö Liisa Paltta tiivistää. Haaste 1: Liikkumispalvelu haja-asutusalueille, pilottikuntana Janakkala Ensimmäisessä suunnittelukilpailussa etsitään skaalautuvaa ratkaisua, joka lisää ihmisten mahdollisuuksia liikkumiseen haja-asutusalueilla, lisää palveluiden saavutettavuutta, vähentää yksityisautoilun tarvetta ja kuljetusten ympäristövaikutuksia sekä hillitsee kasvavia kuljetuskustannuksia kunnissa. Tavoitteena on yhdistää olemassa olevia ihmisten, tavaroiden ja palveluiden liikkumisen muotoja, lisäten yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Ratkaisun avulla pyritään kylien, taajamien ja kunnan alueiden eriarvoisuuden vähenemiseen palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden suhteen. Samalla pyritään asukkaiden hyvinvoinnin lisääntymiseen, viihtyvyyden paranemiseen sekä ikääntyneiden kotona asumisen pidentämiseen. Näin kunnat voivat tuottaa palvelut siellä missä se on kustannustehokasta samalla huolehtia niiden laadusta, saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Lue myös: Tästä ideasta Janakkalalle on tarjolla jopa miljoona euroa: "Kyse on siitä, haluaako kunta erottua vai tekeekö sen vain velvoitteensa" Haaste 2: Alusta kuntalaisten omaehtoiselle toiminnalle, pilottikuntana Joensuu Toisessa suunnittelukilpailussa etsitään skaalautuvaa ratkaisua, jonka avulla ihmiset pystyvät paremmin aktivoitumaan ja kehittämään yhdessä kunnan kanssa omaa asuinympäristöään ja hyvinvointiaan, esimerkiksi hankkimalla rahoitusta, hyödyntämällä yhteisiä resursseja tai tuottamalla vertaispalveluja. Olennaista on auttaa kuntalaisia ja kuntia tekemään rohkeasti tekoja yhteisen hyvän puolesta. Ratkaisun avulla pyritään esimerkiksi siihen, että kuntalaiset voivat järjestäytyä ja toimia yhdessä kehityshankkeiden eri rooleissa ja vaiheissa. Lisäksi ratkaisun tulisi kannustaa ja auttaa kuntia kehittämään aktiivisesti osallisuutta sekä luomaan malleja avoimeen ja yhteiseen hyvinvoinnin parantamiseen. Haaste 3: Nuoret opintopolulle, pilottikuntana Vantaa Kolmannessa suunnittelukilpailussa etsitään skaalautuvaa ratkaisua, jonka avulla yhä useampi nuori voi saada henkilökohtaista apua varhaisessa vaiheessa, ennen kuin nuoren ongelmat kasvavat tai kärjistyvät. On tärkeää, että löydettäisiin keinoja, joilla voidaan lisätä opintojen merkityksellisyyttä, tunnistaa opintojen keskeyttämiseen johtavia riskejä sekä auttaa nuoria pysymään opintopolulla. Haettavan ratkaisun tulee toimia valtakunnallisesti useissa kunnissa, erilaisissa oppilaitoksissa, monenlaisissa elämäntilanteissa ja todennettavasti auttaa nuoria oman opintopolun löytämisessä ja sillä pysymisessä. Ratkaisun avulla voidaan pyrkiä parantamaan nuorten, perheiden, viiteryhmien ja/tai oppilaitoksen henkilökunnan mahdollisuuksia tai kyvykkyyttä auttaa nuoria. Ratkaisun avulla haetaan esimerkiksi opintojen merkityksellisyyden kokemuksen lisääntymistä ja/tai aloitettujen opintojen keskeytymisen vähenemistä. Tavoitteena löytää kaikkia kuntia hyödyttäviä ratkaisuja Klash on valtakunnallinen haastekilpailu ja ideakiihdyttämö, jossa haetaan innovatiivisia ratkaisuja kuntien määrittelemiin ongelmiin. Tavoitteena on parantaa Suomen kuntien elinvoimaa konkreettisten uusien ratkaisujen avulla. Jokaisen valitun haasteen osalta on julkaistu oma suunnittelukilpailu julkisena hankintana. Kilpailujen voittajat julkistetaan tammikuussa 2020. Jokaiseen haasteeseen valitaan enintään viisi tiimiä, jotka pääsevät kehittämään ideoitaan yhteistyössä haastekilpailun järjestäjän, pilottikuntien ja mentoreiden kanssa. Valitut tiimit kilpailevat suunnittelukilpailujen voitosta. Päätökset suunnittelukilpailujen voittajista tekee kilpailun osallistujista riippumaton tuomaristo, joka arvioi ehdotuksia nimettömästi ja yksinomaan hankintailmoituksessa esitetyillä perusteilla. Hakemuksia lähetetään Klashin sivujen kautta >> Haastekilpailun järjestää Suomen Kuntaliitto ry. Hankeyhteistyössä ovat mukana FCG, Keva, KL-Kustannus, Kuntahankinnat ja Kuntarahoitus.