Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

”Valikoiva muisti hämärtää tosiasioiden tiedostamista”, kirjoittaa Kari Marttinen

MIELIPIDE. Kiitän Sirpa Autiota hyvästä historiakatsauksesta (JaSa 23.1.2020) Janakkalan kunnan tilastotietoihin. Luvut ovat varmasti kohdallaan. Numeroaineiston käsittelyssä tulee kuitenkin muistaa, että pelkät prosenttiluvut eivät aina kerro koko totuutta. Uuno Turhapurokaan ei onnistunut ostamaan 3,8 prosentin palkankorotuksellaan kaupasta keskiolutta. Oleellisia ovat ne kokonaissummat, joista prosentteja kulloinkin lasketaan. Tärkeintä on niin nykyisten kunnanvaltuutettujen kuin edellisenkin valtuuston jäsenien muistaa, mihin tilaan Janakkalan talous on kunnanvaltuustojen päätöksillä saatettu, historiallisen huonoon kuntoon. On hämmentävää havaita, että Janakalan kunnanvaltuusto keväällä 2018 päätti yksimielisesti asettaa asukastavoitteeksi vuoteen 2030 mennessä 20 000 asukasta ja puolitoista vuotta myöhemmin syksyllä 2019 ryhtyi valtuustoaloitteella esittämään kyseisten tavoitteiden purkamista. Ylivoimaisen vaikeaa on ymmärtää moista lyhytjänteisyyttä kunnanvaltuutettujen toiminnassa. Historia on syytä tuntea ja mieluusti hyvin voidaksemme luoda järkeviä tavoitteita tulevaisuudelle ja asettaa toteutumisen seurannalle päteviä mittareita. Tervakoskella on aloitettu uuden liikuntahallin ja uuden terveyskeskuksen rakentaminen. Lähiaikojen ohjelmassa ovat uuden koulukeskuksen ja uuden uimahallin rakentaminen. Näistä Sirpa Autio ei mainitse sanallakaan mitään. Hankkeet voidaan toki toteuttaa. Haluan kuitenkin kiinnittää huomiota kahteen perusasiaan: Kuka maksaa investoinnit ja lainojen korot, jos väkiluku Janakkalassa ei lisäänny vaan ennusteiden mukaisesti vähenee? Toiseksi, onkohan Janakkalan alueellista väestöpohjaa ja sen sijoittumista huomioitu uuden uimahallin sijaintia pohdittaessa? Käsitykseni on, että Tervakosken nykyisen uimahallin käyttöaste puoltaa toiminnan jatkumista. Halli on suurelta osin Tervakoski-yhtiön lahja tervakoskelaisille ja muillekin Janakkalan kuntalaisille. Kun uuden uimahallin rakentamisesta ja sen tulevasta sijainnista päätetään, tulisi mielestäni huomioida kaikkien kuntalaisten mahdollisuudet uimahallin käyttämiseen. Turengista ihmiset kulkevatkin nykyisin bussilla kerran viikossa Tervakoskelle uimaan. Esittäessäni Janakkalan kunnan kehittämistä tasapainoisesti kokonaisuutena tarkoitan investointien ja toimintojen tarkastelua ja päätöksiä Janakkalan asukkaiden kokonaistarpeeseen ja kunnan kantokykyyn suhteutettuna. 100 miljoonan euron investointiohjelma ”seiniin” ylittää selvästi Janakkalan kantokyvyn ja on johtamassa vakaviin seuraamuksiin tulevaisuudessa. Valtuutetuista yksikään ei ole tätä ymmärtänyt. Janakkalan varsinainen kehittäminen tulee tehdä hallintoa ja toimintoja uudistamalla. Aika on muuttunut, vanhat rakenteet ja luutuneet toimintatavat on uusittava. Rohkaisevia tietoja on saatu sosiaali- ja terveystoimintojen uudistamisesta. Vastaavalla tavalla toimien on kaikki kunnan toiminnat uudistettava nykyisiä ja tulevia tarpeita varten. Kunnan palvelujen parantaminen nykyistä pienemmillä kustannuksilla olkoon ainut oikea suunta Janakkalan kehittämiselle. – Vähemmän päälliköitä, enemmän tekeviä käsiä! Kari Marttinen