Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Hämeen ELY-keskus tukee vesienhoitohankkeita – Janakkalaan tukea kolmelle hankkeelle

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt yhteensä noin 207 000 euroa avustusta vesien- ja merenhoidon toteutusta palveleviin hankkeisiin Kanta- ja Päijät-Hämeen alueilla. Kanta-Hämeessä avustusta myönnettiin 17 hankkeelle yhteensä 95 768 euroa ja Päijät-Hämeessä viidelle hankkeelle yhteensä 111 900 euroa. Avustettavilla hankkeilla parannetaan yhteensä 21 järven ja joen tilaa sekä tehdään toimia 45 pohjavesialueella. Janakkalaan avustusta myönnetään Leipijärven vesikasvillisuuden niittoon, Valajärven suo-ojien sepelipatojen rakentamiseen ja Hiidenjoen venerannan kunnostukseen. Avustusten pääpaino on vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa edistävissä pintavesien kunnostushankkeissa. Avustusta on myönnetty ensisijaisesti hyvää huonommassa tilassa olevien vesien tilan parantamiseen. Lisäksi on edistetty neljän hy¬vässä ekologisessa tilassa olevan vesistön tilan säilymistä sekä kolmen luonnonsuojelullisesti arvokkaan vesistön monimuotoisuuden säilymistä. Kanta-Hämeen alueella avustettavat hankkeet ja tuen saajat: • Hauhonselän kirkonkylän lahden niitto ja rantojen kunnostustoimenpiteet (Hämeenlinna), Hauhon Wanha raitti ry • Loppijärven vuoden 2019 tehostettu hoitokalastus (Loppi), Loppijärven Ystävät ry • Leipijärven vesikasvillisuuden niitto (Janakkala), Leipijärven suojeluyhdistys ry • Valajärven suo-ojien sepelipatojen rakentaminen (Hämeenlinna ja Janakkala), Valajärven suojeluyhdistys ry • Turpoonjoki/Ilmetynjoki, vesikasvien niitto ja imuruoppaus (Tammela), Portaan osakaskunta • Tammelan Pyhäjärven ja Kuivajärven vesikasvillisuuden niitot (Tammela), Tammelan kunta • Onkilammin niitto ja Renkajoen suun ruoppaus (Hattula), Renkajärven suojeluyhdistys ry • Jokijärven niitto (Hämeenlinna), Ilmoilan Osakaskunta • Pitkäjärven-Lautaportaanjärven niitot (Tammela), Pitkäjärven-Lautaportaanjärven suojeluyhdistys ry • Paalijärven vesikasvien niitto (Riihimäki), Paalijärven ja Vähäjärven suojeluyhdistys ry • Kaartjärven hyvän ekologisen tilan turvaaminen (Loppi), Kaartjärven suojeluyhdistys ry • COOLOX-hapetusmenetelmän käyttö Pannujärvellä (Hämeenlinna), Pannujärven suojeluyhdistys ry • Paloniitunjärven niitto ja kasvien poisto (Hämeenlinna), Pro Paloniitunjärvi ry • Pyhäjärven valuma-aluekunnostus (Soittilan altaat) (Hämeenlinna), Pro Hauhonselkä ry • Ilmettyjoen ja Vähä-Ilmettyjärven säännöstelyn kehittäminen (Tammela), Ilmettyjoen ja Vähä-Ilmettyjärven vesioikeudellinen yhteisö • Hiidenjoen venerannan kunnostus (Janakkala), Janakkalan venekerho ry • Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivittäminen (Loppi), Lopen kunta