Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Tervakosken koulujen hallinto muuttuu syksyllä: Kouluille yksi yhteinen rehtori ja kaksi apulaisrehtoria

Tervakosken koulujen hallintoa muutetaan ensi syksystä alkaen. Janakkalan kunnan sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan tiistaina aamulla. Koulujen hallinnon määräaikainen yhdistäminen on tarkoitus toteuttaa siten, että Tervakosken koulun rehtorin virantoimitusvelvollisuutta muutetaan lisäämällä siihen Tervakosken yhteiskoulun rehtorin tehtävät. Tervakosken koulun rehtorina työskentelee tällä hetkellä Sisko Lievonen . Virka-apulaisrehtorien tehtävät muodostetaan siten, että kahden viran nimikettä esitetään muutettavaksi apulaisrehtorin viroiksi. Sivistyslautakunta päättikin kokouksessaan, että Tervakosken yhteiskoulun rehtorin virka muutetaan apulaisrehtorin viraksi ajalle 1.8.2019–31.7.2021 ja yksi luokanopettajan virka muutetaan apulaisrehtorin viraksi. – Ennen yhtenäiskoulun perustamista on tarkoituksenmukaista kehittää koulujen toimintakulttuuria myös hallinnollisesta näkökulmasta koulujen hallintoa yhdistämällä. Näin saadaan kokemuksia ja toimintamalleja yhtenäiskouluna toimimisesta, sivistysjohtaja Jouni Wilpola sanoo esityksessään. Koulujen tietotaito yhdistyy Muutos on suunniteltu toteutettavaksi kahden vuoden määräajaksi. 1.8.2019–31.7.2021 välisenä aikana Tervakosken alueella toimii yksi virkarehtori ja kaksi virka-apulaisrehtoria siten, että kummallakin koululla on omansa. – Hallinnollisissa tehtävissä toimivien henkilöiden työnkuva ja tehtävä suunnitellaan ennen uuden lukuvuoden alkua ja sitä muokataan joustavasti ja yhteistoiminnassa määräajan puitteissa, Wilpola sanoo. Koulujen hallinnon yhdistämisestä on keskusteltu asianomaisten viranhaltijoiden kanssa. – Kolmen rehtorin johtamis- ja hallintotiimissä yhdistetään ala- ja yläkoulun tietotaito. Päätavoitteena on muodostaa yhtenäinen toimintakulttuuri nykyisen kahden talon kulttuurin sijaan. Apulaisrehtorien toimenkuvat suunnitellaan siten, että vastuita tulisi myös oman koulun ulkopuolelta, Wilpola kertoo. Tavoitteena sujuva koulupolku Wilpola huomautti sivistyslautakunnalle selvityksessään, että oppilaan koulupolku halutaan muodostaa sujuvaksi jatkumoksi. – Luokan-, aineen- ja erityisopettajien yhteistyötä halutaan edistää ja kannustaa opettamiseen yli koulurajojen. Erityisopetuksen, tukipalveluiden ja oppilashuollon käytänteet ja tuen jatkuvuus halutaan taata. Koulujen resursseja tarkastellaan kokonaisuutena, jolloin resursseilla voidaan ketterästi vastata arjen tarpeeseen myös kesken lukuvuotta. Pedagogisen kehittämisen painopistealueet valitaan yhteistyössä ja muodostetaan opettajatiimejä, jotka työskentelevät yli koulurajojen tavoitellen jatkumoa myös pedagogian kehityksessä. Janakkalan kunnanvaltuusto hyväksyi koulu- ja monitoimikeskusten hankesuunnitelman joulukuussa. Hankesuunnitelman pedagogisessa osuudessa määritellään tavoitteeksi yhtenäisperuskoulujen perustaminen Janakkalaan. Tavoitteena on muodostaa yhtenäisperuskoulut viimeistään siinä vaiheessa kun uudet koulu- ja monitoimikeskukset valmistuvat. Janakkalassa on tehty määrätietoista suunnittelutyötä koulujen yhtenäisen toimintakulttuurin sekä sitä kautta yhtenäiskoulujen muodostamiseksi jo useamman vuoden ajan. Suunnittelutyöhön on osallistunut laaja joukko opetuspalveluiden henkilöstöä.