Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live Verotiedot

Tekninen lautakunta suhtautuu myönteisesti Osuuspankin ehdottamaan kaavamuutokseen – Koskee vanhan purkamista ja uuden rakentamista

Janakkalan tekninen lautakunta on myönteinen Osuuspankin ehdottamalle asemakaavamuutokselle. Lautakunta päätti tiistain kokouksessaan, että Turengin keskustakolmion alueella ryhdytään Janakkalan Osuuspankin ehdottamaan asemakaavoitukseen. Asemakaavan hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimusta. Kaavoitusaloite koskee lähinnä uuden liike- ja toimistorakennuksen rakentamista Osuuspankin tontille. Aloitteen mukainen rakentaminen sekä vanhan pankkirakennuksen purkaminen vaikuttavat myös viereisten kortteleiden liikennejärjestelyihin. Kunta on teettänyt vuosi sitten Trafix Oy:llä liikenneselvityksen Turengin keskusta-alueelle. Selvitys toimii suunnittelualueen maankäytön suunnittelun ja liikenneverkon tulevaisuuden toimivuuden sekä toimenpidetarpeiden lähtötietoaineistona. Sen lisäksi tarvitaan täsmällisempi suunnitelma tämän kaavamuutoksen kohteena olevasta Harvialantien osuudesta, mahdollisesta Koulutien uudesta kiertoliittymästä sekä kaavamuutokseen sisältyvien korttelien sisäisestä liikenteestä. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 2 hehtaaria. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Osuuspankin kiinteistön kehittäminen alueen oleviin ja tuleviin toimintoihin sopeutuvalla tavalla. Tavoitteena on uudisrakennuksen rakentamisen lisäksi järjestellä alueen kulkuyhteyksiä ja pysäköintiä sekä kohentaa samalla Turengin keskustan ilmettä osaltaan. Tavoitteet ovat yhteneväisiä Janakkalan kunnan maankäyttötavoitteiden kanssa Turengissa, ja tarve liikennejärjestelyiden muutoksille on yhteinen. Yksityisen maan kaavoittaminen ja siihen liittyvä maankäyttösopimusmenettely edellyttävät neuvottelua ja kaavoitukseen liittyvistä asioista sopimista. Ei vielä päätöksiä Janakkalan Osuuspankin toimitusjohtaja Mikko Suutari kertoo, että mitään päätöksiä ei ole kuitenkaan vielä tehty. Yhtenä vaihtoehtona on rakennuksen remontoiminen, toisena sen purkaminen ja uuden rakentaminen. –  Nyt suunnittelemme rauhassa ja katsomme, mitä asialle tehdään. Remontointikaan ei ole halpaa. Myös uuden rakentaminen maksaa, mutta se rakennettaisiin peilaten nykyiseen ja tulevaan asiakaskäyttäytymiseen, Suutari kertoo. Nykyinen rakennus suunniteltiin vuosina 19831984 ja se valmistui vuonna 1986. 30 vuodessa pankkiala on muuttunut huomattavasti. –  Muutos on ollut tosi suuri. Kyllä se täytyy huomioida ja katsoa pelikenttää 1020 vuoden päähän. Maailma muuttuu ja kaikkien toimijoiden on muututtava mukana. Muuten ei voi pysyä kilpailukykyisenä hinnaltaan ja laadultaan. Yksi keskeinen asia on asiakaskokemus, sen on oltava huipussaan.