Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Tähtäimessä uutta toimintaa – Meluvalitukset ovat hidastaneet Tervakosken ampumaradan kehittämistä

Pitkän soratien päästä avautuu aukea alue, jota ympäröi korkeat meluvallit. Osa valleista paistaa paljaudellaan keskeneräisyyttä, kun taas toisten vallien päällä näkyy jo runsas ruohokerros. Maisemaa silmäillessä ei ehkä heti arvasi olevan ampumaradalla. Alue nimittäin näyttää ensisilmäykseltä työmaalta, jonka työntekijät ovat vain pitämässä lakisääteistä lounastaukoa. Ei kuitenkaan menee kauaa, kun ilmoille kajahtaa laukauksen ääni. Ja perään toinen. – Tervetuloa Tervakosken ampumaradalle, Kari Sankala ja Arto Tiainen huikkaavat hyvän tuulisina. Tervakoski Oy:n rakentama ampumarata on ollut samaisella Pirttisuon alueella niin kauan kuin Sankala ja Tiainen miesmuistiin tietävät kertoa. Radalla on harjoiteltu ja kisattu jo vuosikymmenten ajan. 1970-luvun taitteessa Tervakoski Oy siirsi radan täysin metsästysseurojen ja reserviläisten käyttöön, jotka ovat ylläpitävät ja pyörittävät radan toimintaa vielä tänäkin päivänä. Ero menneeseen on kuitenkin se, että nykyisin radan omistaa juurikin näistä metsästysseuroista ja reserviläisjärjestöistä vuonna 2010 perustettu osakeyhtiö. – Perustimme osakeyhtiön, sillä tarvitsimme rahaa maiden ostamista ja uutta ympäristölupaa varten. Yhtiö koostuu yhdistyksistä ja pienosakkeita, Sankala summaa. Omistajuuden vaihtuessa osakeyhtiö onnistui saamaan uuden, toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan. Ympäristöluvan saannin yhteydessä esimerkiksi haulikkorata jouduttiin kuitenkin lopettamaan liian korkean meluarvon takia. – Toiminta kärsi hiukan haulikkoradan lopettamisen myötä. Tervakosken ampumarata on kumminkin aina ollut sellainen pieni rata, johon varsinkin aloittelevat metsästäjät uskalsivat tulla harjoittelemaan, Sankala harmittelee. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Ampumaradan suunnitelmat Tervakosken ampumaradan alue jakautuu kolmeen eri rataan: 100 metrin hirvi-, 50 metrin pienoiskivääri- ja 25 metrin pistoolirataan. Sankalan mukaan hirvirata on ehdottomasti suosituin, jonka takia ampuma-alueen toimintoja halutaan kehittää muun muassa rakentamalla uusi pidempi 150 m kiväärirata ja päivittämällä rata-alueen toimintoja ja ulkoasua nykypäivään. Uuden kivääriradan lisäksi ampumaradalle halutaan tuoda varsinkin nuorten suosiossa oleva SRA-rata, jossa voi harjoitella tilanteen mukaista, toiminnallista ja nopeatempoista ammuntaa. – Me olemme keski-iältä sitä nuorempaa sakkia, ketä täällä käy, joten ei olisi pahitteeksi saada toimintaan mukaan lisää nuoria, Sankala naurahtaa. Tällä hetkellä ampumarata hakee muutosta voimassa olevaan ympäristölupaan toiminnan kehittämistä varten. On huomattava, että haettu muutos ei sisällä muutoksia voimassa oleviin toiminta-aikoihin tai laukausmääriin. –  Lupa-anomukset ovat jo sisällä, ja olemme voineet aloittaa ampumaradan uudistamisen meluntorjunnan ja turvallisuuden lisäämisen rakentamalla uusia valleja. Varsinaisia ratoja rakennetaan vasta sitten, kun saamme luvat kuntoon. Lupaprosessi voi kestää vielä jonkin aikaa. Tervakosken ampumaradalla ammutaan keskimäärin toistakymmentä tuhatta laukausta vuodessa. Paikka on hyvin pieni suhteessa lähialueen muihin ampumapaikkoihin. – Pitää muistaa, että tämä on kuitenkin ampumarata. Esimerkiksi Lopella ja Hyvinkäällä on ampumakeskuksia. Kävijämäärä tuskin muuttuisi radikaalisti, vaikka saisimme tehtyä täällä suunniteltuja muutoksia, Tiainen selventää. Vaikka ampumarata on tarkoitettu kaikkien käyttöön, radalla harjoittelee pääasiassa vain osakeyhtiön osakkaat. Radalla voi ampua ympäristöluvan ehtojen mukaisesti arkisin kello 12-19 välillä. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Haittana melu Harrastuksen suurimmaksi haasteeksi miehet nostavat meluhaitat ja niistä aiheutuvat muistutukset. Muistutuksia tulee tietyin väliajoin, varsinkin kun ympäristölupa-asioita käsitellään. Nyt radalla on toistaiseksi voimassaoleva ympäristölupa vuodelta 2014, jonka ehdoilla toimitaan. Tämä uusi lupaprosessi koskee vain nykyisen ympäristöluvan päivitystä noiden kahden radan osalta. Muistutuksien ja valitusten tarkistelu ja selvittely saattaa kuitenkin seisauttaa radan kehittämis- ja uudistusprosessin jopa vuosiksi, toiminnan kuitenkin jatkuessa entisen luvan puitteissa ennallaan. Pääsääntöisesti meluvalituksia tulee radan lähistöllä asuvilta henkilöiltä. – Ymmärrän totta kai, että melu saattaa häiritä. Totuus on kuitenkin se, että on havaittu ampumaradan melumittauksia suoritettaessa, että esimerkiksi naapurin koira saattaa antaa haukkumalla melullisesti kovemman piikin kuin kauempaa kaikuva laukaus. Laukaus on kuitenkin aina laukaus. Se on epätavallinen, selvästi erottuva ääni, joka saa tuntosarvet nousemaan pystyyn, Tiainen kertoo. Mittauksissa ja mallinnuksissa ampumaradan melu on kuitenkin todettu olevan alle säädettyjen raja-arvojen.