Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Vain joka viides lukiolainen tietää ensimmäisinä vuosina, mille alalle aikoo: Lukiolaiset pitävät opiskeluaan tärkeänä, mutta opinnot koetaan henkisesti raskaiksi

Opiskelu lukiossa koetaan merkitykselliseksi, mutta joka kolmas kokee opinnot henkisesti raskaiksi. Kyse on Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön historian ensimmäisestä Lukiolaisbarometristä, joka julkaistiin torstaina 28. marraskuuta. Barometrissa selvitettiin lukiolaisten arkea ja kokemuksia erityisesti kolmen eri teeman kautta, joita ovat opiskelu, vapaa-aika ja tulevaisuus. Kyselyn mukaan vain joka viides kokee, etteivät heidän opiskelunsa ole hidastuneet minkään tekijän takia. Yli kolmasosan opinnot ovat hidastuneet oman motivaation ja uupumuksen takia. Noin joka neljännelle lukiolaiselle ja heidän perheelleen kouluvälineiden hankinta tuottaa taloudellisia vaikeuksia. Noin 80 prosenttia lukiolaisista urheilee vähintään kerran viikossa. Miehistä yli 80 prosenttia ilmoitti pelaavansa digitaalisia pelejä, kun naisten osuus oli hieman alle 40 prosenttia. Naiset harrastavat miehiä monipuolisemmin erilaisia vapaa-ajanviettotapoja. Naisista lähes puolet ilmoitti lukevansa vapaa-ajalla, miehistä joka neljäs. Noin joka kolmas lukiolaisista tekee tai on tehnyt töitä opiskelun ohella. Keskimäärin kirjoitetaan viisi ainetta Lukiolaiset ovat aikeissa kirjoittaa keskimäärin viisi ainetta. Suosituimpia kirjoitettavia aineita ovat englanti, matematiikka, toinen kotimainen kieli, fysiikka, kemia ja biologia. Viidennes lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoista tietää mitä alaa aikovat opiskella. Suosituimmat alat ovat terveys ja hyvinvointi (31%), yhteiskunnalliset alat (28%) ja kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet (27%). Voit tutustua barometrin tuloksiin osoitteessa www.lukiolaisbarometri.fi Koko raportti koostuu kahdeksasta eri osa-alueesta: nykyisiin opintoihin hakeutuminen, kokemukset opiskelusta ja opetuksesta, opintojen eteneminen, oppimisen digitalisaatio, jatko-opintoihin hakeutuminen, hyvinvointi ja vapaa-aika, toimeentulo ja asuminen sekä arvot ja asenteet. Lukiolaisbarometri on Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr:n tuottama selvitys, jossa on tutkittu lukiolaisten arkea ja kokemuksia heidän omasta näkökulmastaan. Lukiolaisbarometria ovat olleet toteuttamassa myös Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Lukiolaisten Liitto ja Akava. Mukana yhteistyössä ovat Helsingin yliopisto ja Opetushallitus.