Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Tulospalvelu

Mielipide: Huoli ikäihmisistä kasvaa

Nykyinen suuntaus siirtää mahdollisimman paljon hoivaa ja hoitoa tapahtuvaksi kotona on toisaalta toivottava ja inhimillinen suunta, mutta se vaatii henkilöstöltä, johdolta ja päätöksentekijöiltä osaamista ja kykyä luoda uusia toimintamalleja. Vanhustyö on vaativaa ja edellyttää ymmärrystä tarvittavista toimenpiteistä. Toistaiseksi hallituksen kaavailut vanhustenhoidon henkilöstömitoituksen laskemiseksi 0,5:sta 0,4:aan on saatu estettyä. Jos hallitus olisi saanut esityksensä toteutettua se olisi tarkoittanut, että 14 vanhusta olisi hoitamassa vain yksi henkilö / vuoro. Sen sijaan nyt voimassa oleva 0,5 henkilöstömitoitus varmistaa, että aamu- ja iltavuoroissa on kaksi hoitajaa. Tosin monessa tilanteessa kaksi hoitajaa on silti liian vähän. Hoitajalla tulisi olla aikaa hoitotoimenpiteiden ohella myös kohdata vanhus, keskustella ja kuunnella. Kotihoidossa tämä puoli korostuu entisestään. Kotihoitoa halutaan kehittää niin valtakunnan kuin paikallisellakin tasolla. Kehittämistoimenpiteet tulisi aloittaa resursseista. Vuoroa kohden asiakkaita tulisi olla kohtuullisesti, jotta työntekijä ehtii rauhassa hoitaa tarvittavat toimenpiteet. Ikääntymiseen liittyviä palveluja toteuttavat pääsääntöisesti kunnat, joissa järjestetään ikääntyneen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut. Näin jatketaan vielä ainakin kaksi vuotta ja senkin jälkeen kunnat vastaavat kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Tämä nostaa keskiöön myös muut kuin hoito- ja hoivapalvelut. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto ovat antaneet ikäihmisten palvelujen kehittämiseksi palvelujen laatusuosituksen, johon on koottu linjauksia palvelurakenteen, asumis- ja hoitoympäristöjen sekä henkilöstön määrän, osaamisen ja johtamisen kehittämiseksi. Ikäihmisten palveluista puhuttaessa jäädään helposti keskustelemaan vain hoito- ja hoivapalveluista. Päätöksentekoa tulee laajentaa asumisen esteettömyyteen, joukkoliikenteen kehittämiseen, liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin ja sosiaalisen toiminnan mahdollistamiseen. Hallinnon mahdollisesta muutoksesta huolimatta, kunnassa on tehtävä selkeä suunnitelma siitä, miten kehitämme toimintaamme ja varmistamme ikäihmisten hyvinvoinnin ja hyvän arjen jatkossa. Pirjo Alijärvi SDP