Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Eurovaalikone

Mielipide: Terveydellä rahastaminen seis

Hankintalaki uudistui vuoden alusta. Muutoksista huolimatta siihen jäi monta ongelmallista kohtaa. Lakia sovelletaan edelleen esimerkiksi vammaisten ja ikääntyneiden ihmisten asumispalveluun, vaikka sekä taloudelliset että inhimilliset perusteet niiden pois jättämiseen olivat vahvat. Uusittu hankintalaki pitää sisällään muitakin ongelmia. Suurimpana niistä Hämeenlinnan Tapaturma- ja sairausinvalidit ry näkee hankintamenettelyn soveltamisen hankintoihin, joihin yksinkertainen markkinalogiikka ei sovellu. Jatkamme toimintaa sen puolesta, että esimerkiksi vammaisten ja vanhusten asumispalvelut valittaisiin asukkaiden tarpeiden, ei hinnan perusteella. Hämeenlinnan Tapaturma- ja sairausinvalidit ry näkee suurena ongelmana myös sen, että kansalliset kynnysarvot ovat Suomessa myös tämän uudistuksen jälkeen huomattavasti matalammat kuin mitä EU-direktiivi edellyttäisi. Tämä on ainoastaan suurten yritysten etu. Olisi ollut perusteltua nostaa kynnysarvot paljon korkeammalle. Eduskunnassa pienten yritysten etuja yritettiin puolustaa velvoittamalla kunnat pilkkomaan hankintoja. Kynnysarvojen nosto olisi ollut yksinkertaisempi keino niin kuntien kuin yritystenkin näkökulmasta. Kansallinen kilpailutuksen kynnysarvo nousi hieman ja jatkossa myös hankintojen pilkkominen pienempiin osiin on helpompaa. Samoin lisättiin mahdollisuuksia huomioida hankinnoissa muitakin kriteereitä kuin hinta. Valitettavasti kuntatalouksien tiukan tilanteen vuoksi hinta tulee jatkossakin ratkaisemaan, vaikka kauniisti muuta esitettäisiin. Suurin ongelma hankintalaissa on se, että se suhtautuu terveys- ja sosiaalipalveluihin liiketoimintana. Hankintojen tekijät velvoitetaan neuvottelemaan yritysten kanssa, mutta laissa ei ole velvoitetta osallistaa palveluiden käyttäjiä hankintaprosessin suunnitteluun, vaikka kyse on heidän terveydestään, kodistaan, elämästään ja myös rahoistaan. Markkinoiden ehdoilla saadaan markkinoita hyödyttäviä ratkaisuja, ei parempaa terveyttä ja hyvinvointia ihmisille. Jorma Talikka puheenjohtaja Hämeenlinnan Tapaturma- ja sairausinvalidit ry.