Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Vastine: Tiimioppisen käytäntöjä kehitellään paremmiksi

VASTINE . Kiitän nimimerkki Maisteria palautteesta liittyen lukion päättyneeseen tiimioppimisjaksoon (mielipide: Lukiossako muka oppii – sananen tiimioppimisesta, Janakkalan Sanomissa 1.12.2016). Olen opettajakuntani kanssa aina valmis rakentavaan keskusteluun. En yleensä tapaa käydä sitä lehtien yleisönosastopalstoilla. Tällä kertaa teen kuitenkin poikkeuksen, sillä osa nimimerkki Maisterin näkemyksistä kaipaa lähempää tarkastelua. Lukion uuden tänä vuonna käyttöön otetun opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta, tavoitteellisesta ja itseohjautuvasta toiminnasta. Oppimisprosessin aikana opiskelija tulkitsee, analysoi ja arvioi eri muodoissa esitettyä informaatiota, rakentaa uutta tietoa ja syventää siten osaamistaan aikaisempien kokemustensa ja tietojensa pohjalta. Opettajan tehtävä on puolestaan ohjata, motivoida ja kannustaa opiskelijoita. Opettaja ei siis ole vain tiedon jakaja ja siirtäjä, kuten Maisteri kirjoituksensa lopussa toivoo. Lukiomme opettajat kehittävät pedagogisia ratkaisuja niin, että ne vastaavat vallitsevaa oppimiskäsitystä ja tukevat opiskelijan jatko-opintovalmiuksia ja tulevaisuuden työelämätaitoja. Tiimioppiminen asetti sekä opiskelijoille että opettajille tukun haasteita. Jakson yhtenä tavoitteena on ollut kasvattaa opiskelijoita ottamaan vastuuta omasta ja tiimin työskentelystä. Tähän liittyen tiimeille on annettu osin valinnanvapaus suorittaa tehtäviä tiimin yhteiseksi sopimalla tavalla, heille sopivaan aikaan ja sopivassa paikassa. Jakson aikana käytettiin kuitenkin myös perinteisempiä opetusmuotoja. Oppitunneilla käsiteltiin opettajien johdolla tiivistetysti oppiaineen asioita. Opiskelijoita ei jakson aikana jätetty heitteille tai vaille opettajan ohjausta. Opettajat eivät myöskään ole työskennelleet ”etänä”, kuten Maisteri mielipiteenään esittää, vaan opettajat ovat olleet opiskelijoiden käytettävissä opiskelijan työjärjestykseen merkittyinä aikoina. Lisäksi opettajalta on voinut tiimioppimisjakson aikana pyytää neuvoja Wilman välityksellä, mikä on tavanomaista lukio-opinnoissa. Tiimijakso toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa. Vaikka jaksoa varten tehtiin paljon valmistelu- ja taustatyötä niin tiesimme, että eteemme tulee asioita, joita emme pysty ennakoimaan ja joihin emme pysty ennalta varautumaan. Käymme jakson ja siitä saadun palautteen läpi osana lukion toiminnan kehittämistä. Tiimioppimismalli ei ensimmäisen toteutuksen myötä ole suinkaan vielä valmis, vaan vaatii meiltä kaikilta lisää työtä. Olen erittäin ylpeä Janakkalan lukion opettajista, jotka lähtivät toteuttamaan uutta opetussuunnitelmaa työntäyteisen tiimioppimisjakson kautta. Timo Hillman rehtori Janakkalan lukio