Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Pääkirjoitus: Ikäihminen kokee olevansa toisen luokan kansalainen

Ikääntyneet kokevat itsensä toisen luokan kansalaisiksi. Tämä selviää Huomisen kynnyksellä -kyselytutkimuksesta. Sen mukaan kolme ikääntynyttä suomalaista neljästä kokee tulevansa kohdelluksi toisen luokan kansalaisena. Lähes sama määrä vastaajista on sitä mieltä, että nykyisin ihannoidaan liiaksi nuoruutta. Ikääntyneet eivät ole ajatuksineen yksin. Tutkimukset osoittavat, että myös nuoremmat pitävät ikään kohdistuvaa syrjintää tosiasiana. Heidänkin mielestään ikäihmisiä kohdellaan usein ikään kuin toisen luokan kansalaisina ja jopa kuluerinä. Myös monia nuoria häiritsee nuoruuden ihannoiminen. Ilmiselvästi suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevassa asenneilmastossa on muutoksen paikka. On väärin, että iän kertyminen johtaa mielikuvaan toisen luokan kansalaisuudesta. Ihminen on arvokas, on hän minkä ikäinen tahansa. Toisaalta myös vastakkainasettelu vanhuuden ja nuoruuden välillä joutuu romukoppaan. Nuoruus ja vanhuus eivät saa olla toistensa vastakohtia meidän asennemaailmassamme. Nuoruudessa on omat hyvät puolensa, mutta niin on ikääntymisessäkin. Sitä paitsi nuoruus muuttuu ikääntymiseksi, jos elinpäiviä riittää. Tutkimuksessa on hyvää, että ikääntyneet näyttävät olevansa tyytyväisempiä elämäänsä kuin suomalaiset keskimäärin.