Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Mielipide: Kanta-Hämeen metsänhoitoyhdistys on todellakin metsänomistajan asialla

Metsänhoitoyhdistys (mhy) toimii lakisääteisesti jokaisessa Suomen kolkassa. Mhy on jäsentensä oma organisaatio sekä ns. täyden palvelun yhdistys. Jäsenet saavat neuvontaa ja apua kaikissa metsään liittyvissä kysymyksissä. Siis ihan kaikessa metsään liittyvissä kysymyksissä. Jäsenet maksavat vapaaehtoista jäsenmaksua pinta-alansa mukaan. Tällä maksulla he saavat mm. neuvonnan metsiensä hoitoon. Tällöin myös tämän päivän puunostajien vaatima sertifiointi on ilmainen. Jäsenetujen lista on pitkä. Mhy ja MTK tekevät tiivistä yhteistyötä metsänomistajien kanssaan ja heidän hyväkseen, mm. kaavoitus-, lunastus- ja suojelutapauksissa sekä toimivat metsäteollisuuden vastavoimana myös paikallisesti omassa maakunnassa. Lisäksi vaikutetaan alueellisiin metsä- ja ilmasto-ohjelmiin. Molemmat tahot vaikuttavat myös metsää koskeviin säädöksiin, tukiin, metsäsertifiointiin ja sidosryhmien linjauksiin. MTK hoitaa EU-tason tehtävät. Suomen ulkopuoliset paineet ja rajoitukset ovat maataloudessa tuttuja, ne uhkaavat yhä enemmän myös metsätaloutta. Työsarkaa on paljon. Metsä ja sen hoito on oma maailmansa: kaikki mitä siellä tapahtuu ja mitä siellä tehdään, ei välttämättä ole tuttua asiaa ei-metsää omistavalle. Metsänhoidolliset käsitteet ja sanat saattavat olla vieraita monelle. On joskus huomattu, että myös metsää omistavalle nämä käsitteet eivät aina ole tuttuja. Esim. ero ennakkoraivauksen, varhaishoidon sekä taimikonhoidon nimikkeissä on eräänlaista viidakkoa, jota kaikki eivät ole sisäistäneet. Varhaishoito on pienen taimikon raivausta, taimikonhoito on varttuneen taimikon raivausta, ennakkoraivaus ennakoi konehakkuuta ja vähentää korjuuvaurioriskejä. Vieraalla työvoimalla teetettäessä hinnoitteluun vaikuttaa se, minkälaista raivausta metsässä tehdään. Avohakkuu tietenkin on nimensä mukaisesti ns. kaikki pois ja uutta metsää tilalle. Ensiharvennus tarkoittaa nuoren metsän ensimmäistä harvennusta, ym. Nimikkeet ovat nimikkeitä, mutta ne antavat viitteitä siitä, mitä metsälle on tarkoitus tehdä. Jokainen metsänomistaja hoitaa metsäänsä juuri niin kuin itse haluaa, tietenkin lait ja säädökset huomioon ottaen. Metsänomistajat, joilla on ammattitaitoa ja osaamista, hoitavat tietenkin metsänsä itse. Kaikilla metsänomistajilla ei kuitenkaan ole ammattitaitoa metsiensä hoitoon eli silloin metsänhoitoyhdistys tulee mukaan kuvioihin ja hoitaa kaikki metsänhoitoon liittyvät asiat metsänomistajien toiveita kuunnellen. Sekä auttaa jäseniänsä mm. edunvalvontakysymyksissä. Eli metsänhoitoyhdistys on todellakin metsänomistajan asialla. Kirjoittajat ovat Mhy Kanta-Hämeen johtaja ja metsäasiantuntija.