Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Janakkalan alakoululaiset kokevat koulukiusaamista vähemmän, mutta yläkoululaiset enemmän kuin ikätoverinsa muualla Suomessa. Kiusaamisessa on Janakkalassa kuitenkin yksi outo piirre

Janakkalassa alakoululaiset joutuvat kiusatuiksi koulussa harvemmin kuin ikätoverinsa muulla Kanta-Hämeessä tai Suomessa. Tuoreimmassa, viime keväänä tehdyssä kouluterveyskyselyssä Janakkalan neljäs- ja viidesluokkalaisista seitsemän kymmenestä kertoi, ettei häntä ole kiusattu lukuvuoden aikana kertaakaan. Tyttöjen ja poikien tilanne ei kuitenkaan ole samanlainen. Kahdessa vuodessa alakouluikäisten poikien kokema koulukiusaaminen on vähentynyt Janakkalassa selvästi. Kun keväällä 2017 noin 60 prosenttia pojista kertoi, ettei ole kokenut lukuvuoden aikana lainkaan kiusaamista, viime keväänä samaa kertoi jo 76 prosenttia. Tytöillä kehitys on ollut päinvastainen. Viime keväänä kiusaamiselta oli välttynyt enää alle 64 prosenttia Kouluterveyskyselyyn vastanneista neljäs- ja viidesluokkalaisista janakkalalaistytöistä. Paria vuotta aiemmin heitä oli vielä 68 prosenttia. Tyttöjen kiusaaminen on lisääntynyt Tyttöjen kokema koulukiusaaminen on janakkalalainen ilmiö, sillä valtakunnallisesti pojat kokevat tyttöjä useammin kiusaamista. Janakkalassa ero sukupuolten välillä on yhtä selvä, mutta poikkeaa muusta Suomesta. Tyttöjä kiusataan Janakkalassa selvästi enemmän kuin ikätovereitaan muualla maassa tai Kanta-Hämeessä. Säännöllisesti kerran tai useita kertoja viikossa kiusaamista kohtaa Janakkalan alakouluissa parisenkymmentä oppilasta. Sitä harvemmin kiusatuksi on joutunut noin joka viides poika ja useampi kuin joka neljäs tyttö. Kanta-Hämeessä alakoululaisista pojista koulukiusaamista on kohdannut hieman yli ja tytöistä hieman alle kolmasosa. Valtakunnallisesti poikien kiusaamisluvut ovat hieman Kanta-Hämettä korkeammat, mutta tyttöjen täsmälleen samat. Yläkoulussa tilanne tasaantuu Yläkoulun kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten vastausten perusteella yläkoulussa erot tyttöjen ja poikien kohtaamassa kiusaamisessa tasoittuvat. Yläkoulussa pojat joutuvat itse asiassa kiusatuksi tyttöjä useammin. Janakkalalaistytöt tosin kohtaavat myös yläkoulussa kiusaamista poikia säännöllisemmin. Useita kertoja viikossa kiusataan noin kolmea prosenttia tytöistä ja pojista. Sen sijaan kerran viikossa kiusattuja tyttöjä on viisi prosenttia vastaajista, kun poikien luku on kolme. Harvemmin kuin kerran viikossa kiusataan pojista noin joka neljättä, kun tytöistä kiusatuksi tulee noin joka viides. Janakkalan kiusaamisluvut ovat yläkoululaisilla muuhun Kanta-Hämeeseen ja Suomeen verrattuna korkeampia. Kun Janakkalan kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista noin seitsemänkymmentä prosenttia kertoi, ettei heitä ole kiusattu lukuvuoden aikana lainkaan, valtakunnallisesti samaa sanoi yli 75 prosenttia vastaajista. Yläkoululaisten poikien kiusaaminen on pysynyt kahdessa vuodessa suurin piirtein samalla tasolla, millä se oli vuonna 2017 tehdyssä Kouluterveyskyselyssä. Tyttöjen keskuudessa kiusaaminen on kuitenkin hieman lisääntynyt – kuitenkin vähemmän kuin alakoululaisilla.