Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Hämeen vihreät: Tiedekansallispuiston perustaminen Evolle on kannatettava ajatus

Tällä hallituskaudella panostetaan historiallisen paljon luonnonsuojeluun ja arvokkaiden luontokohteiden ennallistamiseen. Suunta on vihdoin oikea ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta on lukuisia kirjauksia myös hallitusohjelmassa. Hämeen Vihreät näkee uuden Helmi -elinympäristöohjelman äärimmäisen tärkeänä työkaluna edistää luonnonsuojelua. Ohjelman tavoitteena on suojella 20 000 hehtaaria ja ennallistaa 12 000 hehtaaria soita, kunnostaa 80 lintuvettä ja kosteikkoa, hoitaa 15 000 hehtaaria perinnebiotooppeja ja 600 metsäistä elinympäristöä sekä kunnostaa 200 pienvesi-ja rantaluontokohdetta. Näitä lukuja tavoitellaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Myös kunnat ovat voineet hakea avustusta luonnonhoitotöihin. Hallitusohjelmassa on kirjaus myös kansallispuistoverkoston laajentamisesta. Jokainen uusi kansallispuisto on voitto suomalaiselle luonnolle ja ihmisille. Yksi ympäristöministeriölle toimitetuista kansallispuistoaloitteista koskee Hämeenlinnassa sijaitsevaa Evon retkeilyaluetta, johon on esitetty perustettavaksi maailman ensimmäinen tiedekansallispuisto. Aloitteen tekijöinä on poikkeuksellisen laaja joukko tutkijoita, järjestöjä ja yhteiskunnallisia toimijoita. Viime vuoden joulukuussa saimme kuulla, että Evon retkeilyalueelle on suunniteltu laajoja hakkuita. Evon Taruksen hakkuukatselmuksessa selvisi, että hakkuita on suunniteltu jopa luontopolkujen varsille ja alueille, joissa esiintyy uhanalaisia tai silmälläpidettäviä eliölajeja. Hakkuut laitettiin jäihin lajistoselvityksen ajaksi, kiitos aktiivisen kansalaistoiminnan. Evon alue todella on suojelemisen arvoinen ja on hienoa, että yhä useampi tämän tunnistaa. Hämeen Vihreät kannattaa lämpimästi maailman ensimmäisen tiedekansallispuiston perustamista Evolle. Tiedekansallispuisto paitsi täydentäisi Hämeen luonnonsuojeluverkostoa, myös antaisi maailmalle uudenlaisen esimerkin luonnonsuojelun ja tutkimuksen yhteensovittamisesta. Perustettavasta kansallispuistosta tai -puistoista annetaan lakiesitys eduskunnalle viimeistään kevätistuntokaudella 2021. Luonnon monimuotoisuuden ja luontomatkailun kannalta on tärkeintä, että Suomeen saadaan nyt ainakin yksi uusi kansallispuisto. Tietenkin otamme sen avosylin vastaan Hämeeseen, jos valinta osuu meihin. Evo on varmasti kisassa varteenotettava kandidaatti. Hämeen vihreät