Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Kolumni: Yrittäjyyskasvatuksesta kilpailukykyä

Yhä useampi suomalainen ansaitsee toimeentulonsa yrittäjänä lähestyessämme 2030-lukua. Tätä mieltä ovat tulevaisuuden tutkijat ja useat työmarkkinoiden kehittymistä arvioivat tahot. Yrittäjyyskasvatus on osa suomalaista koulujärjestelmää ja opetussuunnitelmaa. Opetussisältönä yrittäjyyskasvatus on yrittäjyyttä ammatinharjoittamisena huomattavasti laajempi käsite. Yrittäjyyskasvatus on itsessään työelämävalmiuksia kehittävää toimintaa. Sen tuloksena syntyy yritteliäisyyttä kaikilla yhteiskunnan tasoilla, yritystoiminnan vahvistumista ja uutta yritystoimintaa. Seutukuntamme yrittäjäyhdistykset ja Hämeen Uusyrityskeskus ovat panneet merkille yhteistyön, jota seudulla tehdään yrittäjyyden ja työllisyyden edistämiseksi. Seutukunnassa haetaan Hattulan kunnan, Hämeenlinnan kaupungin ja Janakkalan kunnan kesken yhteisiä yhteistyöelementtejä eri sektoreilla. Elinkeinoelämän järjestöt ovat tyytyväisiä erityisesti yhteistyöstä työllisyyden hoidossa useamman vuoden aikana. Olisiko nyt aika nostaa yrittäjyyskasvatus yhteiseksi kärkiteemaksi? Esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen lähtökohtana on tarjota yhdenvertaiset lähtökohdat elämään kaikille lapsille ja nuorille. Opetustoimelle asetetaan useiden eri tahojen osalta paineita lisätä opetukseen erilaisia yhteisiä ja valinnaisia opintomahdollisuuksia. Hyvä niin. Tätä taustaa vasten on kuitenkin erinomaisen tärkeään käydä keskustelua opetussuunnitelman sisällöistä, joista on yksilöille ja yhteiskunnalle yhteismitallisesti merkittävästi hyötyä. Yhteiskunnallisen kehityksen, julkisen talouden paineiden ja työelämän murroksen keskellä yrittäjyyskasvatus tarjoaa erinomaisen alustan lapsille ja nuorille ponnistaa kohti työelämää. Janakkalan kunta useimpien muiden kuntien kanssa käy kovaa kamppailua talouden tasapainon ja kestävyyden osalta. Yrittäjyyskasvatus valintana ja panostuksen kohteen on mahdollisuus, jota ei kannata sivuuttaa tulevaisuutta pohdittaessa. Janakkalan kunta voi halutessaan olla maamme yrittäjämyönteisin kunta. Perusta tähän valetaan lapsille ja nuorille tarjottavilla yhdenvertaisilla mahdollisuuksilla. Tämän päivän valinnoilla on suuri merkitys 2030-luvun menestykselle yksilön ja yhteiskunnan tasolla. Kirjoittaja on Uusyrityskeskuksen toimitusjohtaja