Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Ikääntyvät eivät kuulu takariviin

MIELIPIDE Perustuslakiimme on kirjattu ihmisarvon kunnioittaminen. Vanhusten hoidossa on turvattava ihmisarvo myös, kun kyky huolehtia itsestään loppuu. Arvokkaaseen ikääntymiseen kuuluu hyvän hoidon ja huolenpidon lisäksi myös perusoikeuksien kaikkinainen kunnioittaminen esimerkiksi oikeus yhteiseen elämään oman puolison kanssa. Keskustelu vanhustenhoidontasosta on ollut moninainen. Kunnille on luotava toimiva käytäntö valvoa hoidonlaatua ja törkeimmistä laiminlyönneistä on myös seurattava vahingonkorvausvastuun ja rikosoikeudellisen vastuun punninta tuomioistuimissa. Vanhusten hoidossa on monia onnistuneita kokeiluja, joissa hoidon lähtökohtana on inhimillisyys. Näitä käytänteitä ja uusia hoitomuotoja on aktiivisesti levitettävä ympäri Suomea. Laadukkaan hoidon edellytys on kuitenkin se, että hoitajia on riittävästi ja, että he jaksavat tehdä tärkeää työtään. Hoitajien ammattitaidon takeeksi on onneksi palautettu soveltuvuustestit koulutushakuun. Arvokas ikääntyminen ei koske vain hoitoa tarvitsevia vanhuksia, vaan siihen liittyy myös ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitäminen sekä mielekäs ja merkityksellinen arki. Ikäihmisten moninaiset tarpeet on huomioitava paremmin ja on puututtava yksinäisyyden tuomaan kurjistumiseen. Keinoja ovat muun muassa harrastusmahdollisuuksien ja päivätoiminnan tarjoaminen sekä kolmannen sektorin tukeminen. Ikäihmisten elämänkokemus on myös valjastettava paremmin käyttöön: hiljaisen tiedon ja elämäntaitojen siirtäminen seuraaville sukupolville on vähintä, mitä olemme toisillemme velkaa. Se myös rikastuttaa kulttuuriperintöämme. Ikäihmisten toimeentulon parantaminen on riippuvainen työtätekevästä sukupolvesta. Tarvitsemme verouudistuksen, jossa kokonaisveroaste laskee ja näin luomme maahan uutta työtä. Ansiotuloverotusta tulee alentaa ja sen tulee kohdistua myös eläkkeisiin. Verokevennys katetaan verottamalla haittoja, kulutusta ja päästöjä. Takuueläkkeeseen on syytä tehdä kohdistettuja toimenpiteitä, jotta pienituloisten ja paljon sairastavien asemaa voidaan helpottaa. Samalla on pidettävä asiakasmaksujen ja lääkekorvausjärjestelmän kohtuullisesta tasosta. Koska yhteiskunnan resurssit ovat rajalliset, mielestäni taloudellinen panostus on kohdistettava vanhusten palveluihin. Paras keino huolehtia eläkeläisten asemasta ja palveluista joka tapauksessa on pitää huolta työllisyysasteen jatkuvasta noususta ja siitä, että mahdollisimman moni nuori pääsee kiinni työhön. Näin saamme verotuloja palveluiden ylläpitoa varten myös tulevaisuudessa. Milla Bruneau Eduskuntavaaliehdokas (Kok.), Lahti