Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Janakkalan kunnan markkinoinnista päätettiin puutteellisen valmistelun pohjalta, väittää Samuli Vesioja mielipidekirjoituksessaan

MIELIPIDE Laki kunnallisesta viranhaltijasta § 17 sanoo muun muassa, että ”viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä”. Mielestäni valtuuston viime kokouksen viranhaltijavalmistelu aloitteessa, jossa olen ensimmäinen allekirjoittaja, oli niin ylimalkaista, että halutessaan sen voisi tulkita jopa ei-asianmukaiseksi käsittelyksi. Lue lisää aloitteen valmistelusta: Aloitteen näkökulma oli pykälän otsikointia myöten jostakin käsittämättömästä syystä vaihdettu yli 50-vuotiaisiin. Ei kai valtuustoaloitteiden tarkoitusta viranhaltijan tule mennä muuttamaan haluamaansa suuntaan? Lisäksi aloite on ”unohtunut” kokouksen liitteistä, jolloin tehdyn muutoksen olisivat kaikki voineet nähdä. Janakkalassa (ja varmaan muuallakin) on tapana lyödä oma kanta lukkoon, tapahtui valtuuston kokouksissa mitä tahansa. Korviini on jopa kantautunut, että perustelut pitäisi antaa aivan muualla kuin valtuustossa, mutta se olkoon toisen mielipidekirjoituksen asia. Valmistelussa tuotiin esille käytännössä perustelematon viranhaltijamielipide siitä, että on olemassa paljon tutkittua tietoa aloitteessa käsiteltävästä asiasta. Uuden tutkimuksen tekeminen olisi kustannuksiin verrattuna kyseenalaista. Ehkä tietoa onkin, mutta miksi mitään konkreettisia hinta-arvioita ei esitetty? Miksi liitteeksi laitettiin Sanoma oyj:n teettämä mainos, josta voi lukea mm. kuinka profiloituva media Me naiset -lehti on Sanoma-konsernin kontekstissa? Väkisin tulee mieleen, että ensimmäiseksi on löytynyt ”lähes sopiva materiaali”, kunhan vain aloitetta tuunataan sopivaan suuntaan. ”Luottamushenkilöiden päätöksenteon kannattaisi perustua riittävään tietoon.” Viranhaltijoiden yksi tehtävä on esittelyissään tuoda puntaroitua tietoa päätöksenteon pohjaksi. Siihen liittyy olennaisesti myös kysymys, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Panostukset ja hintahaarukat ovat olennaisia tietoja. Erikoista viranhaltijaperustelua on myös, että ”alueellisten olosuhteiden muuttaminen tietyn kohderyhmän toiveita vastaavaksi on kuitenkin huomattavan hidasta, joiltain osin mahdotonta ja hyvin suurelta osin muiden kuin kuntaorganisaation käsissä”. Kannattaako viranhaltijan perusteluissaan implikoida, että luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden työ on turhaa? Siis hidasta, mahdotonta ja muiden kuin kuntaorganisaation käsissä. Kannattaa tai ei, outoa se ainakin on. Eikä siinä vielä kaikki. Ote esittelytekstistä: ”Janakkalan markkinointi lähtee ennemminkin ajatuksesta, että markkinointia kohdennetaan niille, joiden elämäntyyliin sopivia elementtejä Janakkalalla lähiseutuineen on tarjota luontaisesti.” Ajatus on ymmärrettävä, mutta aika valju lähtökohta mahdollisessa markkinointisuunnitelmassa. Unohdetaanko valtuuston nuijiman kuntastrategian päähuomio kaiken toiminnan perustasta, koska Janakkalassa on olemassa olevana jotakin? Taas implikoidaan seinähullua ajatusta, että turhanpäiväistä tänne mitään on tehdä, mitä täällä ei jo ole. Ei näin, arvon viranhaltijat, ei näin. Anteeksi vain, mutta Janakkala tulee brändätä erottuvaksi monin keinoin, vaikka väkisin. Vai kuulostaako ”sopivien elementtien luontainen tarjonta” kuntastrategiamme mukaiselta ennakoivalta, innostavalta tai rohkealta toimintakulttuurilta? ”Tosiasiat voivat muuttua” Aloitteessa pyydettiin selvittämään, mitä (Tilastokeskuksen mukaan) taloudellisesti toimeliaimmat ryhmät asuinkunnaltaan vaativat sekä pyrittävä viipymättä ja määrätietoisesti tavoittelemaan edellä mainitun väestönosan ihmisiä muuttamaan asukkaiksi Janakkalaan. Riittävä määrä hyvässä taloudellisessa asemassa olevia ihmisiä vetää takuuvarmasti muita toimijoita ja asukassegmenttejä mukanaan. Resurssit tapaavat olla kaiken toimeliaisuuden lähtökohta. Kannattaa myös huomioida, että tosiasiat voivat muuttua. Kukapa olisi osannut ajoissa nähdä esimerkiksi sen, että kokonaishedelmällisyysluku Suomessa romahtaa alle kymmenessä vuodessa neljänneksellä ja mitä se tarkoittaa muun muassa asunto- ja tonttimarkkinoilla. Mikään olemassa oleva ei varmista Janakkalan olevan luontaisesti väestöpaon voittajien joukossa. Uudet koulut tai kivat lenkkipolut eivät varsinkaan kuntataloutta nosta. Sen tekevät ihmiset. Erityistä huomiota on päätöksentekijän kohdistettava siihen, että mikään ei ole kehittyvässä yhteiskunnassa niin varmaa kuin muutos. Jos Janakkalan viimeaikaiseen asukaskehitykseen ei olla tyytyväisiä, niin ehkä kannattaisi miettiä uusia, ajanmukaisilla faktoilla höystettyjä kuvioita. Väitän, että kyseessä olevan aloitteen viranhaltijavalmistelu oli riittämätöntä. Luottamushenkilön ei ollut mahdollista perustella päätöstään valmisteluun pohjautuen. Samuli Vesioja (ps.) valtuutettu