Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Yrittäjämyönteinen kunta

Kaikki hyvinvointipalvelut ja julkisen sektorin mahdollisuudet perustuvat yritysten kykyyn menestyä. Yrityksissä luodaan taloudelliset edellytykset menestyvän kunnan olemassaololle ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittämiselle. Menestyvistä yrittäjämyönteisistä kehyskunnista on paljon opittavaa. Kunnan kyky reagoida yrittäjien tarpeisiin ja organisoida oma päätöksentekonsa tavalla, joka on ketterä ja asiakaslähtöinen kannattaa ottaa tarkastelun kohteeksi meillä Janakkalassa. Luottamushenkilöiden ja virkamiesten keskinäisiä päätöksentekosuhteita voidaan varmasti edelleen kehittää palvelumuotoilun näkökulmasta niin, että yrittäjien saamat palvelut edistävät niiden toimintaedellytyksiä. Tähän liittyy päättäjien luottamus virkamiehiin ja myöskin keskenään. Kuntajohdon aktiivinen ja aito kiinnostus yrittäjien asioiden edistämiseen lisää yritysten kiinnostusta toimia Janakkalassa. Ilmapiiri on asia, johon voimme vaikuttaa kaikki. Jokainen kuntalainen voi edistää myönteistä mielikuvaa omasta kotikunnasta. Kriittiset kehitysajatukset ovat toki tervetulleita, mutta kannattaa miettiä tapaa ja keinoja, joilla asioita pyritään kehittämään. Hyvä ilmapiiri lisää meidän kaikkien viihtyvyyttä ja samalla lisää ihmisten ja yritysten kiinnostusta Janakkalaa kohtaan. Hankinta-asioiden viisas ja järkevä organisointi ja toteuttaminen lisäävät yritysten luottamusta kuntaa kohtaan. Oman kunnan yritysten kanssa käytävä tiivis vuoropuhelu ja hankintojen suunnittelu mahdollistavat sen, että kotikunnan yritykset voivat menestyä kilpailutuksissa nykyistä paremmin. Kaikki päätökset, koskivat ne sitten koulutusta, terveyspalveluita tai vaikkapa urheilupaikkoja ovat myös päätöksiä, jotka edistävät tai heikentävät yritysilmapiiriä. Työvoiman saatavuuteen liittyen monet palveluista vaikuttavat välillisesti yritysten asemaan merkittävästi. Kunnan terve talous ja verotuksen maltillisuus vaikuttavat yrittäjyyden ja työnteon edellytyksiin. On vähintäänkin toivottavaa, että kaikissa puolueissa on yrittäjätaustaisia päättäjiä. Tämä mahdollistaa puolueiden sisällä yritysmyönteisten asioiden edistämisen. Yritykset eivät odota kunnalta ihmeitä. Osaaminen yrittäjien asioiden hoidossa ja asenne, että asiat laitetaan ketterästi kuntoon, ovat usein jo erinomainen alku sille, että kunnassa toimii menestyviä yrityksiä, jotka luovat työpaikkoja ja taloudellista pohjaa meidän kaikkien parhaaksi.