Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Kehno kehitys Turengissa jatkuu

MIELIPIDE Voisi luulla, että Janakkalan kunnanvaltuuston vuosi sitten päättämillä haastavilla kasvutavoitteilla olisi ollut myönteinen vaikutus Janakkalan kuntakeskuksen kehittymiseen. Vielä ei ole valitettavasti ollut näkyvissä minkäänlaisia merkkejä paremmasta. Kiistaa on käyty ankarasti uuden marketin paikasta. Tällä kertaa katseet ja kritiikin kärki kohdistuvat Janakkalan teknisen lautakunnan toimintaan. Tekninen lautakunta on palauttanut valmistellun S-Marketin kaavaehdotuksen takaisin valmisteluun ja esittänyt myöhemmin kunnanhallitukselle lain vastaisesti uudistetun kaavaehdotuksen hylkäämistä. Perustellusti voidaan esittää kysymys: Onko päätöksenteko todella niin vaikeaa, että ajan annetaan huolettomasti kulua ja hiekan valua tiimalasissa? Ei liene kenenkään etujen mukaista, että asioita pallotellaan loputtomiin. Jos yksi sijoituspaikka ei millään sovi, olisi kohtuullista ilmaista saman tien vaihtoehtoja sopimattomalle sijainnille. On hämmästyttävää, että samaa asiaa hierotaan kokouksesta toiseen. Tällainen toiminta on täydessä ristiriidassa Janakkalan kasvutavoitteiden kanssa. Asiakkaan kannalta katsottuna käsittely on ennakoimatonta ja kohtuuttoman hidasta investointihankkeiden toteuttamisen näkökulmasta. Ei ole innostavaa eikä johda rakentaviin neuvotteluihin millään taholla, jos prosessia ei päätöksenteon osalta voida parantaa. Toivottavasti myös Janakkalan elinvoimatavoitteista päättäneet kunnanvaltuutetut tiedostavat tämän ja ryhtyvät päätöksentekoprosessia korjaaviin toimenpiteisiin. Demokratian periaatteisiin kuuluu, että lautakunnilla on vapaus päättää asioista haluamallaan laillisella tavalla. Janakkalan teknisen lautakunnan jäsenten on syytä katsoa peiliin ja pohtia tarkasti, haluavatko he myös tulevaisuudessa olla jarruttamassa toiminnallaan sitä heiveröistä kehitystä, jota muutoin olisi mahdollista Turengissa toteuttaa. Jos vastaus on, että ilman muutoksia jatketaan, voidaan toinenkin puolikas Turengin opastekyltistä käydä tien varresta poistamassa. Mikäli myönteistä kehitystä tulevaisuudessa todella halutaan, on päätöksentekoa pakko parantaa. Julkisuudessa on viitattu ELY-keskuksen asiasta antamaan lausuntoon. Tämän osalta huomion arvoista on, että vuonna 2016 Suomen valtioneuvosto on osana normien purkua ja paikallishallinnollisen päätöksenteon helpottamista muuttanut kaikkien ELY-keskusten asemaa suhteessa kuntiin. Kuntien itsenäistä päätösvaltaa erityisesti kaavoituksessa ja maankäytössä on tuolloin lisätty. Se merkitsee Janakkalassa sitä, että muun muassa tämän kaltaisissa asioissa kunnalla on täysi suvereniteetti tehdä itsenäisiä päätöksiä. Lautakuntien jäseniltä edellytetään asiantuntemusta, pelisilmää ja erityistä vastuullisuutta päätösesitysten tekemisessä puoluekannasta riippumatta. Janakkalan tekniselle lautakunnalle myönteisen kehityksen edistäminen näyttää olevan ylivoimaisen vaikeaa. Lautakunnan jäsenten olisi nyt parasta kerätä ymmärryksen rippeet ja ryhdistäytyä toimimaan vastuullisesti kunnanvaltuuston päättämien Janakkalan kasvutavoitteiden edellyttämällä tavalla. Kari Marttinen