Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Eurovaalikone

Kunnanhallitus päätti poiketa lautakunnan esityksestä koulukeskuksen toteutusmallissa – "Mallia valittaessa kunnan kannalta olennaista on tunnistaa riskit"

Janakkalan kunnanhallitus päätti kannastaan koulu- ja monitoimikeskushankkeiden toteutusmallista maanantain kokouksessaan. Kunnanjohtaja Tanja Matikainen päätti esittää kunnanhallitukselle lautakunnan suosituksesta poiketen, että toteutusmalliksi valitaan elinkaarimalli. Ehdotus hyväksyttiin kokouksessa. Tekninen lautakunta oli esittänyt kunnanhallituksen hyväksyttäväksi helmikuun kokouksessaan KVR-mallin. –Teknisen lautakunnan esittelytekstistä ei käy selkeästi esiin eri toteutusmallien väliset riskit. Toteutusmallia valittaessa kunnan kannalta olennaista on tunnistaa ne riskit, joita kunta on valmis ottamaan kantaakseen, sekä ne riskit, joita se haluaa siirtää muiden toimijoiden kannettaviksi, Matikainen sanoi perusteluissaan. Matikainen listasi vähäriskisimmäksi vaihtoehdoksi vuokramallin, jossa valittu urakoitsija vastaa hankkeiden toteutuksesta ja rakentamisesta, sekä vuokra-aikaisesta ylläpidosta ja korjauksista. Mikäli vuokra-aikana rakennuksessa ilmenisi ongelmia, on urakoitsija yksin vastuussa rakennuksessa ilmenneistä ongelmista sekä niiden kuntoon saattamisesta. Vuokramalli saattaa kuitenkin tulla kunnalle hieman kalliimmaksi kuin elinkaarimalli. –Elinkaarimalli on toiseksi pieniriskisin toteutusvaihtoehto. Myös siinä urakoitsija vastaa rakennuksen suunnittelusta, mutta kunnan (käyttäjän) suunnitelmat tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Elinkaarimallissa urakoitsija ylläpitää rakennusta sovitun ajan, yleensä noin 20 vuotta, jonka jälkeen rakennus siirtyy kunnan omistukseen sopimuskauden alussa sovitulla hinnalla. Sopimuskauden aikana urakoitsija vastaa siitä, että rakennus on käyttökuntoinen ja siirtyy sopimuskauden lopussa sovitussa kunnossa kunnan omistukseen, Matikainen sanoi. Elinkaarimallissa sovitaan lisäksi rakennuksen ylläpitokustannuksista, joista urakoitsija sopimusajan huolehtii. –Elinkaarimallissa urakoitsijan pitkän vastuun kannalta on huomionarvoista myös se, että urakoitsijan kannattaa valita rakennuksiin sellaiset laitteet, jotka ovat riittävän innovatiivisia ja kestäviä pitkä sopimuskausi huomioon ottaen, Matikainen huomautti. Talouden kestokyvyn kannalta paras vaihtoehto KVR-urakkamallissa urakoitsija vastaa rakennusten suunnittelusta. Urakan päätyttyä se luovutetaan ja kunta ottaa rakennuksen vastaan. Luovutuksen jälkeen kunta vastaa rakennuksen ylläpidosta, korjauksista ja siinä mahdollisesti ilmenneistä ongelmista takuun rajoissa ja takuuajan jälkeen kokonaisuudessaan. –KVR-urakan ongelmana kunnan näkökulmasta saattaa olla se, että kunnan osoittaessa säästötoimenpiteitä, tulee säästetyksi ylläpidosta, jolloin rakennuksen käyttöikä ja -kunto heikkenee. Myös tekniikan osalta saattaa olla hankaluuksia löytää osaamista ylläpitoon. Kokonaishinnassa tulee tällöin huomioida myös mahdolliset rekrytointitarpeet ylläpidon varmistamiseksi, joka ei kuitenkaan takaa moitteetonta rakennusten ylläpitoa, mikäli säästötarpeita ilmenee, Matikainen huomautti. Hän totesi, että kunnan on syytä valita talouden kestokyvyn kannalta mahdollisimman vähäriskinen ja samalla kokonaistaloudellinen vaihtoehto. –Elinkaarimalli mahdollistaa kunnan riskin pienentämisen pitkällä aikavälillä suhteellisen pienellä kustannuksella verrattuna KVR-urakkaan nähden. Mikäli kävisi niin, että rakennuksessa ilmenisi ongelmia sopimuskauden aikana, kunta ei joudu vastaamaan niistä. Elinkaarimalli lisäksi varmistaa rakennusten sopimuksen tason mukaisen kunnon ja ylläpidon. Kunnan tavoitteena on saada turvalliset ja terveelliset koulut, ja elinkaarimalli toteuttaa tätä tavoitetta. Lopullisen päätöksen toteutusmallista tekee valtuusto.