Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Humuspehtoori sai ympäristöluvan 17 muistutuksesta huolimatta – Näin toiminta-aikaa rajoitettiin

Janakkalan kunnan lupajaosto on myöntänyt ympäristöluvan Humuspehtoorin toimintaan kokouksessaan 19. helmikuuta. Humuspehtoori Oy on hakenut lupaa betoni- ja asfalttijätteen varastoinnille ja hyödyntämiselle Piilonsuolla. Hakemus oli nähtävillä elo–syyskuussa 2018. Hakemuksesta tehtiin 17 muistutusta, joissa oli lukuisia allekirjoituksia. Lupajaosto myönsi päätöksellään ympäristöluvan toimintaan, mutta ei antanut hakijalle lupaa aloittaa toimintaa päätöstä noudattaen, ennen kuin päätös on lainvoimainen. Päätöksessä toiminta-aikaa rajoitettiin arkipäiviin maanantaista perjantaihin kello 7–19, minkä lisäksi toimintaa voi olla enintään 20 kertaa iltaisin kello 22:een saakka tai arkilauantaina kello 7–16. Kenttien rakentamiselle jätebetonista valmistettua mursketta käyttäen määrättiin seitsemän vuoden määräaika. Kahden kentän ympärille on rakennettava aitaa tai vallia, joka ehkäisee melun ja pölyn leviämistä. Raskaalle liikenteelle suunniteltu uusi tie on otettava käyttöön viiden vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Lisäksi päätöksessä on annettu määräyksiä käsiteltävän jätteen laadun ja määrän seurannasta, pölyn ja melun torjunnasta, melutilanteen ja laitosalueelta lähtevän veden laadun tarkkailusta sekä jätteen käsittelytoiminnalle asetettavasta vakuudesta. Humuspehtoorin toiminta-alue sijaitsee 3,5 kilometriä Tervakosken keskustasta. Yritys osti maa-alueet vuonna 2013. Uusi-Juholan kiinteistö on noin 11 hehtaaria, Piilonsuon 88 hehtaaria. Humuspehtoori suunnittelee Piilonsuon entiselle turvetuotantoalueelle muun muassa energiapajun viljelyä, puun varastointia ja muuta kierrätystoimintaa. Lisäksi yritys suunnittelee Uusi-Juholan alueesta betoninkierrätysaluetta, jossa vastaanotetaan ja käsitellään pilaantumatonta betoniteollisuuden ylijäämäbetonia, rakentamisessa syntyvää purkubetonia sekä jäteasfalttia. Vuosittaiseksi jätemääräksi yritys esittää noin 35 000 tonnia, korkeintaan 49 900 tonnia. Materiaali käsiteltäisiin pääosin kaivinkoneen pulveripihdillä ja tarvittaessa paikalle tuotavalla murskaimella. Murske olisi tarkoitus käyttää kuuden varastokentän ja kahden tieosan rakentamiseen. Pulverointia tehtäisiin jaksoittain arkisin kello 7-22 välillä ja murskausta tarvittaessa jaksoittain 0-80 päivänä vuodessa arkisin kello 7-20 välillä. Materiaaleja kuljetettaisiin alueelle ympäri vuoden arkisin kello 7-22 välillä sekä tarvittaessa lauantaisin kello 8-18. Alueelle kuljetaan Piilonsuon pohjoispäästä Paisto-Piilonsuo-Luulio yksityistien kautta, joiden varrella on yhteensä 15 asuinrakennusta. Uusi-Juholan kiinteistöltä on tieyhteys Punkantielle Maariansillanlenkin kautta, mutta tie ei sovellu raskaanliikenteen käytettäväksi. Suunnitteilla on rakentaa uusi tieyhteys Uusi-Juholan tilalta Punkatielle ja tien rakentamiseksi on suoritettu jo tietoimitus. Jatkossa Punkantien korvaajaksi suunnitellaan suoraa tieyhteyttä Helsingintielle numero 130, jolloin raskasliikenne ohjautuisi pois myös Punkantieltä. Janakkalan kunta ja Ely ovat käyneet alustavaa neuvottelua tieosuudesta. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin puolen kilometrin päässä toiminta-alueen rajasta. Lähialueella on useita hevostalleja.