Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Hoidosta, hoivasta ja hyvästä arjesta

Ikäihmisten hoito ja hoiva ovat nousseet vaalien kynnyksellä ja ikävien uutisten sävyttäminä julkisen keskustelun valokeilaan. Erilaisilla foorumeilla ikäihmisten kasvava joukko on muotoutunut ikään kuin yhtenäiseksi ja samanlaista elämänvaihetta elävien henkilöiden kokonaisuudeksi. Kyseessä on kuitenkin hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevien henkilöiden ryhmä, joiden tilanne vaihtelee oman ystävä- ja sukulaisverkoston, harrastusten, tulotason, terveydentilan, asumismuodon ja lukuisien muiden elämään vaikuttavien asioiden yhteenlaskettuna summana – aivan kuten kaikilla muillakin väestöryhmillä. Julkisessa keskustelussa puidaan nyt varsin tärkeää asiaa eli miten voidaan taata tasavertaisesti kaikille hoitoa ja hoivaa tarvitseville ikäihmisille turvalliset ja laadukkaat palvelut ympärivuorokautisessa hoidossa. On selvää, että hoitajilta, omaisilta ja järjestöiltä tullut viesti henkilökunnan riittävyydestä ja sen myötä jaksamisesta on otettava vakavasti ja asiaan on saatava muutos nopeasti. Lainsäädännön muuttaminen mm. hoitajamitoituksen osalta on tärkeää, jotta taataan riittävä määrä työntekijöitä hoitotyötä tekemään. Lainsäädäntöä ei kuitenkaan tarvitse jäädä odottamaan edetäkseen asiassa inhimilliseen toteutukseen siten, että hoidon ja hoivan tarpeessa olevien ikäihmisten ja hoitajien näkökulmasta aikaa on riittävästi ja kaikille syntyy varmuus turvallisesta toiminnasta. Sanonta siitä, että täysin vapailla markkinoilla ei ole kärsivällisyyttä kasvattaa kokonaista puuta tai ehjää ihmistä, kuvaa tilannetta myös ikäihmisten hoidon ja hoivan kohdalla. Tarvitaan ihminen kohtaamaan ihminen, riittävästi aikaa ja mittareiksi toiminnalle laadun kriteerejä nyt esille nousseiden eurojen sijaan. Julkisella sektorilla, kunnissa, on kehitetty hoitoa ja hoivaa huolimatta viime vuosien yhteensä 850 miljoonan leikkauksesta yleiskatteelliseen valtionosuuteen (ilman kikyn lomarahaleikkausta summa on 535 miljoonaa. Lähde Kuntaliitto). Vanhusten palvelujen valtion rahoitus tapahtuu juuri tuon yleiskatteellisen valtionosuuden kautta. Tarvitaan kuitenkin resurssien palautus ja lisäys, jotta myös ikäihmisten kohdalla voidaan panostaa ennalta ehkäisevään toimintaan hoidon ja hoivan lisäksi. Liikunta, kulttuuri, vahva tunne osallisuudesta lähellä olevassa yhteisössään ja mahdollisuus itsensä kehittämiseen ja toteuttamiseen ovat äärimmäisen tärkeitä asioita kaiken ikäisenä. "Tarvitaan ihminen kohtaamaan ihminen."