Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Saattohoito perusoikeudeksi

MIELIPIDE Lääkäriliiton mukaan saattohoitoa on edelleen huonosti tarjolla. Saattohoito jaetaan kolmeen eri tasoon ja puutetta on varsinkin erityistason ja vaativan erityistason palvelusta. Perustasolla saattohoitoa annetaan terveyskeskuspalveluna tai tehostetun hoivan yksiköissä. Elämän loppuvaiheen hoitoa selvitetään parhaillaan STM:n työryhmässä, jonka määräaika on kesäkuun loppuun 2021. Saattohoitoyksiköitä on Suomessa vain neljä. Ne sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Hämeenlinnassa. Hämeenlinnan yksikön toimintaa pyörittää 20 vuotta sitten perustettu Koivikko –säätiö. Koivikko-koti sai alkunsa huolesta, että Hämeen alueella ei ollut tarjolla saattohoitoa. Säätiön tarkoituksena on kehittää, toteuttaa ja ylläpitää parantumattomasti sairaiden ihmisten palliatiivista hoitoa ja elämän loppuvaiheen saattohoitoa. Toimintaa rahoitetaan kuntamaksuilla sekä lahjoitus- ja testamenttivaroin. Talous on ollut lähes koko säätiön olemassaolon ajan tiukilla, mutta eteenpäin on selvitty. Vapaaehtoistyö ja erilaiset vapaaehtoisten järjestämät konsertit ansaitsevat erityismaininnan. Vapaaehtoisten keräämät varat ovat merkittävä lisä talouteen. Jatkossa tuleekin kiinnittää erityistä huomiota vapaaehtoisten jaksamisesta huolehtimiseen. Mukana on noin 40 aktiivia vapaaehtoista ja suuri joukko muita, jotka vapaa-ajallaan osallistuvat Koivikko-kodin toimintaan. Sote-uudistuksessa Koivikkokodin tavoitteena on säilyttää asemansa Kanta-Hämeen alueen hoitoketjussa vähintään nykytasolla ja kehittää sitä edelleen. Onko Koivikko-koti osa tulevaa Kanta-sairaalaa sidosyksikkönä, onko se osakeyhtiö vai toimiiko se itsenäisenä toimijana kuten tähän asti? Nämä ovat isoja kysymyksiä, joihin säätiön hallitus, toimiva johto ja henkilökunta yhdessä pohtivat ratkaisua. Koivikko-kodin oma toive on säilyä uuden sairaalan sidosyksikkönä ja samalla tärkeänä osana potilaan hoitoketjua. Palliatiivisen hoidon erityisosaamisen tulee säilyä alueellamme, ja sen jatkuvuus on taattava osaamista ja tiedottamista lisäämällä. Hoidon tason ja laadun korostaminen päättäjille ja muille yhteistyökumppaneille osana erikoissairaanhoitoa on erityisen tärkeää. Hyvä saattohoito tulee mahdollistaa kaikille. Tällä hetkellä käytännössä vain harvat potilaat pääsevät osallisiksi laadukkaasta ja ammattitaidolla suoritetusta saattohoidosta. Lääketieteen kehitys mahdollistaa lähes kaikille vakavasti sairaille kivuttomat loppupäivät. Hämeenlinnan sairaalaan viime vuonna perustettu palliatiivisen hoidon poliklinikka toivottavasti lisää mahdollisuutta päästä erityistason saattohoitoon ja turvaa myös Koivikko-kodille säännöllisen potilasvirran. Näin varmistetaan saattohoidon säilyminen alueellamme. Eija Aittola Koivikko-säätiön hallituksen puheenjohtaja, Riihimäki Aino Närkki kansanedustajaehdokas, Hämeen kokoomus, Riihimäki