Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Logistiikkakustannukset ovat merkittävä kilpailukykytekijä myös yrityksille

MIELIPIDE Riihimäeltä Helsinkiin lähes päivittäin töihin pendelöivänä myöhässä olevat junat harmittavat. Jo pelkkä talven tulo näyttää riittävän VR:n aikataulujen pettämiseen. Sekä raide- että tieliikenteestä on käyty viime aikoina aktiivista keskustelua myös Hämeessä. Valtiovarainministeri Orpon vierailun yhteydessä alkuviikosta aihe kiinnosti erityisesti Janakkalassa ja Hämeenlinnassa. Tunnin junayhteys Tampereelta Helsinkiin onkin yksi tulevalla hallituskaudella edistettävistä hankkeista. Se lisää kasvumahdollisuuksia paitsi Pirkanmaalla myös täällä Hämeessä. Sujuva raideliikenne on tärkeää työssäkäyntialueiden laajentamisen, työllisyyden parantamisen ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Jos kulkuyhteydet eivät pääkaupunkiseudulle ja muualle maahan ole kunnossa, ei alueemme kasvusta ja elinvoimaisuudesta kannata haaveilla. Valtiovarainministeriön tällä hallituskaudella aloitettu rahoitusvaihtoehtojen selvittely luo pohjaa tulevia hallitusneuvotteluita varten. Raiteet ja tiet ovat tiukasti sidoksissa yrityksien logistiikkakustannuksiin. Logistiikan kulut ovat noin 14 % yrityksien liikevaihdosta, jos mukaan lasketaan myös varastoinnin kulut. Valtio kerää liikenteen veroina noin 8 miljardia euroa ja käyttää liikenneväyliin noin 1,5 miljardia vuodessa. Suhta maksetun ja liikenteeseen palautuneen välillä on niin räikeä, ettei liikenteen kustannuksia voi verojen tahi muiden maksujen muodossa enää lisätä. Polttoaineverotus on Suomessa korkealla tasolla. Olemme kolmanneksi verotetuimman polttoaineen maa EU:ssa. Suomessa tavaraliikenteen tehokkuutta parantaa se, että meillä sallitaan muuhun Eurooppaan nähden suuremmat ajoneuvojen mitat ja massat. Kunnossa olevat raiteet ja tiet alentavat käyttäjien kustannuksia ja parantavat yritysten kilpailukykyä. Logistiikan toimintavarmuus on paitsi pendelöijälle myös yrityksille tärkeää. Ylimääräiset mutkat ja hidastukset aiheuttavat häiriöitä tuotannollisessa toiminnassa ja asiakaspalvelussa. Turhien varastojen pitäminen ei ole mahdollista ja se olisi niin kallista, että kuluttajat maksaisivat tuotteistaan entistä enemmän. Sääolosuhteille emme voi mitään, mutta väylien kunnolle voimme. Liikenneolosuhteiden tarkastelu Hämeen näkökulmasta on tärkeää. Se on kuitenkin yksinään liian suppea lähestymistapa ja aikajänteen tulee olla yli hallituskausien. Olemme sitoutuneet toimimaan EU:n jäsenmaana ja noudattamaan sieltä tulevia linjauksia. EU komissio on linjannut mm. että aikaperusteisista tienkäyttömaksuista luovuttaisiin vuoteen 2023 mennessä. Tienkäyttöveroista keskustelu ei ole siinä valossa kovin hedelmällistä. Yritysten kannalta tärkeintä on olla kasvattamatta yritysten toiminnallisia kustannuksia. Hallinnollista taakkaa tulee keventää sekä yksityisen että julkisen toiminnan osalta. Nyt tarvitaan ennen kaikkea jatkuvuutta ja ennustettavuutta. On kannatettavaa, että runkoverkot määritellään ja niistä tehdään valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma useamman hallituskauden aikajänteellä. Suunnitelmaa tullaan tarkistamaan kunkin hallituskauden puolivälissä. Ensimmäisestä suunnitelmasta päätetään keväällä 2020. Tavoitteena tulee olla riittävän palvelutason saavuttaminen niin pendelöijän kuin yrityksienkin näkökulmasta. Aino Närkki Johtava elinkeinoasiantuntija Kansanedustajaehdokas, Hämeen kokoomus