Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Viheralue vai S-Market? "Päättäjät joutuvat nyt ja jatkossa temppelin harjalle"

MIELIPIDE Janakkalan teknisen johtajan päätösesityksen mukaan tullee tekninen lautakunta kokouksessaan 18. joulukuuta hyväksymään osaltaan esityslistan liitteenä olevan Osuusliike Hämeenmaan toiveiden mukaisen kaavaehdotuksen sekä esittämään sen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja näytteille asetettavaksi. Voimassa olevassa asemakaavassa muutoksen alainen alue, kunnantalon viereinen viheralue Turengintien ja Hausjärventien kulmauksessa, on vielä nykyisessä kaavassa julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (YH) ja kuuluu kunnantalon kanssa samaan kortteliin. Päättäjät joutuvat nyt ja jatkossa temppelin harjalle. Vastustus uuden S-Marketin rakentamista keskustan ainoalle viheralueelle ei asukkaiden keskuudessa suinkaan ole vähentynyt, vaan kuulemani mukaan päinvastoin kasvanut. Kauniin alueen tuhoaminen tusina-Marketin, parkkipaikan ja jopa puron liepeille suunnitellun autojen pesupaikan ja polttoaineen jakelupisteen alle, nähdään yhä selvemmin vandalismina, jota viimeksikään ei uskoisi itseään kulttuuripitäjänä pitävän Janakkalan päättäjien hyväksyvän. Päättäjillähän on mahdollisuus ryhdikkäästi tarjota Osuusliike Hämeenmaalle vielä kerran, ota-tai jätä periaateella, asukkaiden mielestä parempia vaihtoehtoja uudisrakennukselle (mm. Harvialantien ja Tapailantien risteyksessä Valion viereinen tontti). Esityslistassa on mainittu 7 viranomaistahoa, joilta on pyydetty lausuntoa. Kirjallisia mielipiteitä oli 10. Lisäksi aiemmin oli luovutettu 1 908 henkilön allekirjoittama, viheralueen säilyttämistä asukkaiden virkistysalueena vaativa adressi, kuntalaisaloite vaihtoehtoisiksi uuden S-Marketin sijaintipaikoiksi, sekä samansisältöinen, Janakkalan Luonto- ja Ympäristö ry:n jäsenten tekemä aloite. Lausunnot ja mielipiteet ovat kokonaisuudessaan esityslistan liitteinä. Esityslistassa olevissa lausuntolyhennelmissä useammassakin korostettiin Alvar Aallon oppilaan, arkkitehti Keijo Petäjän suunnitteleman kunnantalo-seurakuntatalo rakennuskompleksin merkitystä maakunnallisesti tärkeänä kulttuuriympäristökohteena. Niin Hämeen kuin Uudenmaan ELY-keskukset eivät pidä uuden liikerakennuksen sijaintia onnistuneena ja toteavat, että vastaavanlaisilla suunnitelmilla on monien taajamien keskustat pilattu. Eihän meillä? Kun vaihtoehtona on tarjota asukkaille vehreä virkistysalue Turengin muutoin harmaiden asvalttikenttien vastapainoksi? Huolestuneisuus kuultaa myös Janakkalan Veden lausunnosta. He toteavat, että kaavaillun KL korttelialueen halki kulkee Myllyojan hulevesiputket, runkovesijohto ja mahdollisesti runkoviemäri. Erityinen huolenaihe on pohjaveden virtaus alueelta Juttilantien suunnasta Janakkalan Veden tärkeimmälle Kuumolan pohjavedenottamolle. Vastineessa kaavaluonnoksesta annettuihin mielipiteisiin todetaan, että kaavaselostusta on täydennetty mielipiteissä esitettyjen asioiden osalta. Samalla kerrotaan, että eri osapuolten ristikkäisten mielipiteiden johdosta ei ole mahdollista, että samaa aluetta koskevat eri aloitteet johtaisivat samanaikaisesti molempien osapuolten haluamaan lopputulokseen. Ratkaisua haetaan ensin ensimmäiseksi tehtyyn aloitteeseen (Osuusliike Hämeenmaa) ja kaavaprosessi kertoo myöhemmin lopputuleman. Vastineessa todetaan myös, ettei asemakaavan muutoksella aiheuteta kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Tästä suuret ihmisjoukot ovat kyllä vahvasti eri mieltä. Marja-Leena Nieminen