Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Seurakunta ja ihminen

MIELIPIDE Seurakunta ymmärretään henkisiä ja hengellisiä arvoja vaalivaksi ja ylläpitäväksi yhteisöksi. Evankelis-luterilaisen seurakunnan tehtäväkenttä jakautuu raamatun sanan julistuksen, seurakuntayhteyden, kirkollisten sakramenttien toimittamisen, lähetystyön toteuttamisen ja sielunhoitotyön kesken. Seurakunnan jäsenet voivat vaikuttaa toiminnan toteuttamiseen osallistumalla aktiivisesti seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin. Seurakunta tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuudet henkiseen kehittymiseen elämän eri vaiheissa. Usein esitetty väite, että koulut ja seurakunnat tyrkyttävät uskontoa ihmisille puoli väkisin ei pidä paikkaansa. Päinvastoin julkisissa yhteisöissä kuten kouluissa, puolustusvoimissa ja seurakunnissa on pyritty rajoittamaan hengellisiin asioihin liittyvää toimintaa eri uskontojen tasapuolisuuden nimissä. Elämäntaitoa voidaan ja tulee kouluissa opettaa. Elämänkatsomustietoa ja tietoa muista uskonnoista lutherilaisen uskonkäsityksen ohella on syytä jakaa hengellisen kokonaisuuden ymmärtämiseksi. Seurakunta siis tarjoaa ihmiselle hengellisen kasvualustan, järjestää huonetiloja hartauden harjoittamista ja Jumalanpalveluksia varten sekä toimii tarvittaessa ihmisten takimmaisena turvaverkkona sielunhoidollisissa tehtävissä yllättävien kriisitilanteiden yhteydessä. Muuttuuko ihminen ja mihin suuntaan? Taitaa olla niin, että pohjimmiltaan ihminen ei muutu. Syvimmältä olemukseltaan ihminen on sama heikkouksineen ja vahvuuksineen ajasta aikaan. Sen sijaan ihmisen kiinnostuksen kohteet, henkiset valmiudet, pelot ja toiveet voivat aikakausittain vaihdella varsin suurestikin. Olen jostakin lukenut, että länsimaisen käsityksen mukaan kirkon keskeisimmäksi tehtäväksi olisi Suomessa nousemassa ilmastomuutoksen torjuminen. Seurakuntayhteisö voi toiminnassaan ottaa huomioon ilmastomuutokseen liittyvät asiat, mutta seurakunnan tulee selkeästi pitää raamatun sanoma ja hengellisyys toimintansa keskeisenä sisältönä. Seurakunnan kasvun mahdollisuudet löytyvät digitalisaation aikanakin perinteisistä ”käyttöliittymistä” eli seurakuntaväen ja ihmisten välisistä kohtaamisista erilaisissa ja alati muuttuvissa tilanteissa. Ihmisen osa on rukoilla, kiittää armosta ja tehdä laupeuden tekoja. Näissä pyrkimyksissämme seurakunta on meille ihmisille oikein sopiva kehittymisympäristö matkallamme kohti ikuista valtakuntaa. Kari Marttinen