Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Eurovaalikone

Aluehallintovirasto antoi päätöksensä: Kuntalainen valitti Janakkalan kunnan toiminnasta ja taajamien eriarvoisesta kohtelusta

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on antanut päätöksensä Janakkalan kunnasta jätetystä kantelusta. Päätös on annettu 16. marraskuuta. Aluehallintovirasto katsoi päätöksessään, ettei Janakkalan kunta ole esitetyn selvityksen perusteella toiminut asiassa lainvastaisesti tai hyvän hallinnon perusteiden vastaisesti. Päätökseen ei hallintolain nojalla voi hakea muutosta valittamalla. Lue myös vanhempi juttu: Janakkalan kunnasta tehtiin kantelu Aluehallintovirastoon: Kohdennetaanko verorahoja eriarvoisesti kunnan taajamien kesken? Aluehallintovirastolle jätettiin kantelu, jonka kohteena oli kunnan taajamien välinen eriarvoisuus. Eriarvoisuus tulee kantelijan mukaan esiin verorahojen kohdentamisessa, viheralueiden ja katujen kunnossapidossa sekä päättäjien ja virkamiesten asenteessa. AVI varasi Janakkalan kunnalle tilaisuuden antaa oma selvitys kantelusta. Kunnanjohtaja Tanja Matikainen esitti oman lausuntonsa kantelun vastineeksi verorahojen eriarvoista jakamista koskevaan kohtaan. Lisäksi kaksi eri viranhaltijaa antaa AVI:n pyynnöstä lausuntonsa liittyen viheralueiden ja katujen kunnossapidon väitetystä eriarvoisuudesta. Kunnanjohtajan laatimassa lausunnossa kerrottiin, että Janakkalan kunnan taloudellisten resurssien kohdentaminen eri taajamien kesken on toteutettu lakien ja hallinnon yleisten periaatteiden mukaisesti taloudelliset reunaehdot huomioiden. Matikainen sanoi, että kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet toteutuvat Janakkalassa hyvin, sillä valmisteltavana olevista asioista saa tietoa sekä kunnan kotisivujen kautta esityslistoista ja pöytäkirjoista sekä suoraan valmistelijoilta sekä kirjaamosta. Matikainen huomautti lausunnossaan, että kunnan toimintojen laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta valvovat kunnan jäsenet sekä oikeuslaitos ja sisäiset toimielimet. – Kunnan johtavat viranhaltijat tekevät kuitenkin virkavastuulla työtään ja yrittävät parhaansa mukaan toteuttaa eri puolilta kuntaa esille tulevien asioiden toteuttamista, Matikainen sanoo.