Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Uusi yksityistielaki tulee – Tätä se tarkoittaa Janakkalassa

Uusi yksityistielaki astuu voimaan vuoden 2019 alusta. Suurimmat muutokset koskevat avustusrahojen myöntämistä ja tiekuntien hallinnointia. Avustusten saamiseksi on perustettava tiekunta. Kuntien tielautakunnat lakkautetaan ja jatkossa oikaisut suunnataan tiekunnille ja valitukset käräjäoikeuteen. Janakkalan kunnan maankäyttöinsinööri Eija Paturi on opiskellut uutta yksityislakia paitsi työtehtäviensä hoitamisen vuoksi myös saadakseen tieisännöitsijän pätevyyden. Hänen mukaansa jokaisen yksityistien varrella asuvan tai maata omistavan on hyvä olla perillä yksityistieasioista. –Uuden yksityistielain myötä suurin muutos kuntien myöntämien kunnossapito- ja peruskorvausavustusten saamiseen on, että yksityistiellä tulee olla perustettuna tiekunta. Valtion ja joidenkin kuntien avustuksissa tämä on ollut jo nykyisinkin tuen myöntämisen ehtona, Paturi kertoo. Janakkalan kunnan maaseutupäällikkö Ari Uotila vahvistaa, että Janakkalan kunnassa on tähän asti jaettu avustuksia myös järjestäytymättömille tiekunnille, jos ne ovat muutoin täyttäneet avustuksen saannin ehdot. Näitä ehtoja ovat muun muassa vakituinen asutus ja tien pituus. Kunnan ensi vuoden talousarvioon esitetty yksityisteiden avustusmääräraha pysyy samalla tasolla kuin tänäkin vuonna. Uotilan mukaan Janakkalassa uuden lain vaatimus tiekunnan perustamisesta koskettaa noin viidettä osaa eli noin 25 avustusta saaneista tiekunnista. Yksityislaissa ei ole siirtymäaikaa, joten vaatimus perustetusta tiekunnasta koskee jo ensi vuoden avustusrahojen jakamista. Janakkalassa kunnan myöntämien kunnossapitoavusten hakuaika on aiemmin ollut tammikuussa. Suunnitelmissa on siirtää ensi vuoden hakuaikaa pidemmälle kevääseen, että järjestäytymättömät tiekunnat ehtivät perustamiskokouksensa ja rekisteröityä ajoissa. Jatkossa tieosakkaat voivat perustaa tiekunnan Aikaisemmin tiekunnan on voinut perustaa vain kunnan tai valtion viranomainen, mutta uusi laki antaa perustamisoikeuden myös tieosakkaille. Tämä tuo helpotusta myös kustannusten osalta. Osakkaiden tulee pitää perustamiskokous ja ilmoittaa tiekunnan perustamisesta maanmittauslaitokselle, joka tekee uudesta tiekunnasta merkinnän yksityisrekisteriin. Tässä yksityisteiden osakkaat saattavat tarvita ulkopuolista apua. Muun muassa tieyhdistyksen neuvontapuhelin palvelee yksityisteiden osakkaita, Paturi kertoo. Kuntien tielautakunnat lakkautetaan Toinen muutos, joka koskettaa kaikkia tiekuntia, on päätösten muutoksenhaku. Ensi vuoden alun jälkeen tiekunnan päätökseen tyytymätön tekee oikaisuvaatimuksen tiekunnalle tai valituksen (moitekanne) käräjäoikeuteen. Oikaisuvaatimuksen jättöaika on 30 vuorokautta ja moitekanteen kolme kuukautta. Kuntien tielautakunnat lakkaavat vuoden 2019 lopussa. Ne käsittelevät vuoden 2019 aikana enää vain asiat, jotka ovat tulleet vireille tämän vuoden loppuun mennessä tai valitukset, jotka on tehty tänä vuonna päätetyistä asioista. –Uuden lain myötä muutosta voi hakea oikaisuvaatimuksella myös hoitokunnan tai toimitsijamiehen päätöksistä. Tiekunnan hallinnon on pidettävä kirjaa myös käytännönasioiden hoitoon liittyvistä päätöksistä. Aikaisemmin on voinut valittaa vain tiekunnan yleisen kokouksen päätöksistä, Paturi kertoo. Koska valitusten käsittely siirtyy kunnista käräjäoikeuteen, on odotettavissa myös nykyistä suurempia kustannuksia, kun käsittelyihin tulee avustajiksi lakimiehiä. Tämä tuo tullessaan entistä tarkempaa toimintaa tiekuntien hallinnointiin ja päätösten kirjaamiseen. Tiekunnat joutuvat myös harkitsemaan tarkasti, ottavatko ne vastuuvakuutuksia paitsi mahdollisten vahinkojen varalta myös mahdollisista käräjäoikeuskäsittelyistä johtuviin kustannuksiin. Janakkalan kunta järjestää uutta lakia käsittelevän yksityistien osakkaille tarkoitetun yksityistieillan keskiviikkona 14.11.2018 Kiipulassa. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua pe 9.11. mennessä sähköpostilla: eija.paturi@janakkala.fi. Tilaisuus alkaa klo 17.30 kahvitarjoilulla Kiipulan ruokalassa ja jatkuu klo 18 viereisessä auditoriossa.