Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Tulospalvelu

Kysyimme viisi samaa kysymystä kaikilta seurakuntavaalien ehdokasryhmiltä – Näin he vastaisivat

Janakkalan seurakunnan kirkkovaltuutetuksi pyrkii kaikkiaan 51 ehdokasta. Seurakuntavaalit järjestetään vajaan kuukauden päästä. Vaaleissa valitaan 27 kirkkovaltuutettua neljä vuotta kestäväksi vaalikaudeksi. Janakkalassa ehdokkaita on asettanut viisi ryhmää. Ehdokkaita on merkittävästi vähemmän kuin edellisissä vaaleissa neljä vuotta sitten, jolloin ehdokkaita oli 71. Henkilöiden vaihtuvuus tulee vaalien myötä olemaan suuri, sillä nykyisistä 27 kirkkovaltuutetusta ehdolla on vain 12 ja nykyisistä kirkkoneuvoston jäsenistä kaksi. Vaalien nuorimmat ehdokkaat ovat molemmat 18-vuotiaita ja vanhin 79-vuotias. Ehdokkaiden keski-ikä on 53 vuotta. Ehdokkaiden sukupuolet jakautuvat varsin tasaisesti, sillä naisia on 26 ja miehiä 25. Janakkalan Sanomat esitti ryhmien vetäjille viisi vaaleihin liittyvää kysymystä. 1. Minkälainen ehdokasjoukko ryhmällänne on? 2. Mikä on ryhmän valtuustopaikkatoive? 3. Mitkä ovat ryhmän vaaliteemat? 4. Minkälaisella kampanjalla houkuttelette äänestäjiä? 5. Mikä on mielestäsi tärkein asia, mitä äänestäjän kannattaa miettiä omaa ehdokasta valitessaan? Janakkalan Kokoomusväki (11 ehdokasta) Vastaajana Liisa Kjäll 1. Kokoomusväen ehdokkaista 7 on naisia ja 4 miehiä. Ehdokkaista suurin osa on edelleen työelämässä (palkansaajia, yrittäjiä) mutta joukossa on myös eläkeläisiä. Nuorin ehdokkaista on alle 30-vuotias. Ehdokkaita on sekä Turengin että Tervakosken ympäristöstä. 2. Tavoitteena on tuplata nykyinen valtuutettujen määrä eli tavoitteena on kuusi kirkkovaltuutettua. 3. Kokoomusväki haluaa rakentaa seurakunnasta yhteisön, joka perustuu jokaisen omiin vahvuuksiin ja osaamiseen. Janakkalan seurakunta on edelleen hallinnollisesti ja taloudellisesti vakaa seurakunta, joka tekee hyvää yhteistyötä Janakkalan kunnan ja muitten lähiseurakuntien ja seurakuntayhtymien kanssa. 4. Kokoomusyhdistykset tukevat seurakuntavaaliehdokkaita heidän kampanjassaan muun muassa lehti-ilmoituksin sekä muitten tiedotusvälineitten kautta. Aikaisemmin luottamustehtävissä olleet luottamushenkilöt antavat tarvittaessa tukensa. 5. Oma ehdokkaan tulee olla seurakuntamyönteinen ja yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut henkilö. Kirkkodemarit (10 ehdokasta) Vastaajana Heikki Salmi 1. Ehdokasjoukkomme on alueellisesti (Turenki-Tervakoski) ja sukupuolisesti varsin edustava. Kaikki ehdokkaamme ovat aktiivisia ihmisiä, jotka toimivat yhteiseksi hyväksi eri järjestöissä niin nuorten kuin vanhempienkin ihmisten kanssa. 2. Tavoitteemme on lisätä edustajiemme määrää kirkkovaltuustossa. Yksikin lisäpaikka on jo hyvä juttu. 3. Vaaliteemamme on lyhyesti: Sosialidemokraatteina toimimme sen kirkon puolesta, jossa ketään ei jätetä yksin, kaikista pidetään huolta ja kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Tarkemmin omaa seurakuntaamme koskevat tavoitteet löytyvät janakkalansdp.fi -sivulta ja valtakunnallinen ohjelma sdp.fi -sivulta. 4. Otamme yhteyttä tuttuihin ja tuntemattomiinkin seurakuntalaisiin ja kehotamme äänestämään. Ilmoittelemme ehdokkaistamme ja tavoitteistamme lehdissä ja kutsumme kaikki maanantaina 12. marraskuuta kello 18–19.30 Turenkiin Keskuskujalle Ilonaan laulamaan yhdessä Pennu Hakalan johdolla ja kuulemaan esittelyä Janakkalan seurakunnan diakoniatoiminnasta. 5. Tärkeää on äänestää hyvältä listalta hyvää ehdokasta. Kirkko keskellä kylää (12 ehdokasta) Vastaajana Auvo Taponen 1. Meillä on 12 ehdokasta, isolla ikäjakaumalla (24–75 vuotta) ja monipuolisella elämänkokemuksella. 5 naista ja 7 miestä. 2. Ei asetettu tavoitetta, äänestäjien antaman tuen mukaan. 3. Seurakunnan asioiden hoito niin hyvin, että pysymme itsenäisenä seurakuntana. Valtuustokauden suurimpana haasteena näemme seurakunnan talouden, se koskee kaikkia ev.lut. seurakuntia. Eli miten tulot (laskevat jäsenmäärät) ja menot (palkat, kiinteistöt) saadaan tasapainoon. Yksi myös tähän liittyvä kysymys on vapaaehtoisten henkilöiden järkevä ja tehokas hyödyntäminen. Sitä on joka tapauksessa lisättävä, ja kun halua on, niin miten asia hoidetaan. 4. Lehti-ilmoittelu ja sähköiset välineet, sekä perinteinen paperimainos. 5. Mieluiten henkilö, jonka tuntee tai johon on olemassa hyvä kontakti hyvässä viiteryhmässä ja yhteistyökykyinen. Peruskristityt (4 ehdokasta) Vastaajana Erja Poutiainen 1. Ryhmässämme on neljä ehdokasta, yksi nainen ja kolme miestä. Iältään he ovat 30–60-vuotiaita, keski-ikä siis vähän yli 40 vuotta. Kirkkovaltuustoon on aika saada nuorehkoja ja nuorekkaita, rohkeita, sanavalmiita, uusia kasvoja. 2. Kaksi ryhmästä olisi ehdottomasti saatava kirkkovaltuustoon, toivomme tietysti, että kaikki neljä pääsisivät. 3. Seurakuntatoimintaan oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä, tasa-arvoa, toinen toisen kunnioittamista, huonompiosaisista välittämistä. Ei vain puheissa, vaan myös teoissa. ”Maalaisjärjen” käyttö suotavaa, eli tervejärkistä toimintaa seurakuntatyöhön. Talouden toimintaan läpinäkyvyyttä, seurakuntalaisethan ovat toiminnan maksajia. Kirkkovaltuustoon itsenäisiä jäseniä, ei kumileimasimia, ei kuunteluoppilaita. Nuoria mukaan seurakuntatoimintaan. 4. Ajatuksena on, että jokainen ehdokas kampanjoi omista lähtökohdistaan. Tarkoitus on olla näkyvillä seurakunnan tapahtumissa. Somenäkyvyyttä. Vaalikoneeseen vastaaminen. Mahdollisuuksien mukaan esitteiden jakoa ja näkyvyys mediassa. 5. Mitä odotat seurakunnalta? Ehdokkaan pitää olla rohkea, itsenäisesti ajatteleva. Myös omantunnon kuunteleminen ja oman järjen käyttö suotavaa, eikä toimia niin kuin muut sanovat. Jumalahan puhuu omassatunnossamme, jos vain osaamme kuunnella. Seurakuntaväki (14 ehdokasta) Vastaajana Anja Wallin 1. Meillä on monipuolinen joukko sekä iän että ammatin suhteen. Ryhmäämme kuuluu viisi miestä ja yhdeksän naista. Vanhimmat ovat 75-vuotiaita ja nuorimmat 18. Monet ovat olleet pitkään vapaaehtoistyössä seurakunnassa. 2. Toivoisimme, että mahdollisimman moni tulisi valituksi, ehkä ainakin puolet. 3. Lähetystyö ja diakonia, perheiden kristillisen kasvatuksen tukeminen. Toivoisimme, että seurakunnassa olisi kaikenikäisillä hyvä olla. 4. Ei erillistä kampanjaa. Luotamme siihen, että ehdokasjoukkomme houkuttelee uusiakin äänestäjiä. 5. Minkälaiset arvot ehdokkaalla on? Ovatko ne yhteneväiset omien arvojen kanssa? Seurakuntavaalit käydään 18.11.2018. Ennakkoäänestys järjestetään 6.–10. marraskuuta. Ennakkoäänestyspaikat ja -ajat: ti 6.11. – la 10.11 klo 9–18 Turengin seurakuntakeskuksen seurakuntatoimistossa, ti 6.11. klo 9–12 ja to 8.11. klo 17–19 Tervakosken seurakuntakeskuksessa, ke 7.11. klo 9–11 Turengin yhteiskoulussa ja ke 7.11. klo 12.15–14.15 Tervakosken yhteiskoulussa. Näiden lisäksi ennakkoon voi äänestää minkä tahansa seurakunnan järjestämässä ennakkoäänestyksessä esimerkiksi ostoskeskuksessa tai oman työpaikan läheisyydessä.