Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Lautakunta kokoontuu ensi viikolla: Nyt esitetään koko Haukankallion koulun lakkautusta

Janakkalan kunnanhallituksen kokous päätti palauttaa Haukankallion koulua koskevan esityksen uudelleen valmisteluun. Tarkoituksena oli selvittää erityisopetuksen luokkamuotoisen opetuksen järjestäminen molemmissa uusissa koulukeskuksissa Turengissa ja Tervakoskella. Haukankallion koulun säilyttämisen vaihtoehtona selvitettiin sitä, voitaisiinko molempiin koulukeskuksiin saada niin sanotut Haukankallion tasoiset erityiskoulut. Asiaa valmistelivat kokouksen jälkeen sivistysjohtaja Jouni Wilpola , rehtori Sisko Lievonen , sivistystoimen kehittämispäällikkö Jaana Koski ja hallintosihteeri Minna-Liisa Mäkilä . Ryhmä esittää sivistyslautakunnalle nyt, että Haukankallion koulu lakkautetaan kokonaan 31.7.2022, ja oppilaat siirtyvät Turengin ja Tervakosken uusiin koulukeskuksiin. Työryhmän esityksessä perustellaan, että uudet keskukset mahdollistavat kansallisen strategian mukaisen erityisopetuksen järjestämisen uusissa ja nykyaikaisissa tiloissa. Työryhmän mukaan molempien taajamien koulu- ja monitoimikeskuksien uudisrakentamisessa voidaan huomioida oppilasryhmän erityistarpeet. "Oppilaan saama tuki paranee" Esityksessä kerrotaan, että kunnassa on tehostetun ja erityisen tuen piirissä 236 oppilasta ja 17 erityisopettajaa sekä 26 vakituista ohjaajaa. Tästä kokonaisuudesta Haukankallion luokkamuotoisen erityisopetuksen osuus käsittää tällä hetkellä noin 25 oppilasta ja kolme opettaja sekä kolme ohjaajaa. –Selvityspyynnön mukainen muutos ei vaikuta henkilöstöresurssien määrään. Päinvastoin olemassa olevat resurssit palvelevat entistä laajempaa oppilasmäärää koulukeskuksissa, selvityksessä sanotaan. Valmistelijaryhmän mukaan vaativa erityinen tuki on järkevää ja tarkoituksenmukaista keskittää uusiin koulukeskuksiin, joissa luokkamuotoinen erityisopetus sulautuu osaksi oppimisen ja koulunkäynnin moninaisia tukimuotoja. Sen mukaan muutos mahdollistaisi olemassa olevien erityisopetuksen resurssien paremman hyödyntämisen. –Oppilaan näkökulmasta muutos tarkoittaa sitä, että oppilas saa tuen toteuttamisen kannalta modernin oppimisympäristön ja mahdollisuuden integroitua ikäryhmäänsä. Kokonaisuus huomioiden oppilaan saama tuki paranee, kun oppilashuollon palveluja on enemmän saatavilla. Nykyistä useamman lapsen ei tarvitse siirtyä pois lähikoulusta koko oppimispolkunsa aikana. Tällä järjestelyllä myös oppilaiden koulumatkat lyhenevät ja useimpien oppilaiden kohdalla toteutuu lähikouluperiaate, esityksessä sanotaan. Lisäksi sivistysjohtaja esittää lautakunnalle, että mikäli kunnanhallituksen esittämä kouluverkko menee läpi kunnanhallituksessa, jäävät nykyisin noudatettavat oppilaaksiottoalueet voimaan. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan esittää valtuustolle, että kaikki kyläkoulut Haukankallion koulua lukuun ottamatta saavat jatkaa toimintaansa. Janakkalan sivistyslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan ensi keskiviikkona.