Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Tulospalvelu

Janakkalalaiset mukana kyselyssä: Esiin nousivat nuorten päihteiden käyttöön puuttuminen sekä huoli omista läheisistä

Yli tuhat asukasta Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan alueella vastasi kyselyyn, jossa selviteltiin päihteisiin ja rahapelaamiseen liittyviä asenteita. Janakkalasta vastaajia oli noin 200. Kolmatta kertaa toteutetun kyselyn tuloksissa nousi esiin kuntalaisten huoli läheisten päihteiden käytöstä. Kyselyn toteuttaa vuosittain A-klinikka Oy:n Ehkäisevä päihdetyö. Kysely toteutettiin ensimmäistä kertaa laajemmin myös peruskoulujen yläasteilla. Läheisen, perheenjäsenen, sukulaisen tai hyvän ystävän päihteiden käytöstä oli joskus ollut huolissaan 66 prosenttia kyselyyn vastanneista. Alle 18-vuotiaistakin lähes puolet kertoi kantaneensa huolta läheisen alkoholinkäytöstä. Kyselyssä selvitettiin lapsuusajan kokemuksia vanhempien päihteiden käytöstä. Kyselyyn vastanneista 15 prosenttia oli kokenut usein haittoja aikuisten alkoholinkäytöstä lapsuudenkodissaan. Joskus haittoja kertoo kokeneensa noin joka neljäs vastaaja. –Lapsuusajan huonot kokemukset voivat heijastua myös myöhempään elämään. Lapsen kokemuksen tulisi ohjata vahvemmin sitä, miten alkoholinkäyttöön lasten seurassa suhtaudutaan, sanoo ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Paula Meskanen A-klinikka Oy:ltä. Nuorten päihteiden käyttöön tulisi puuttua Kuntalaisten mielestä nuorten päihteiden käyttöön tulisi puuttua nykyistä enemmän. Alaikäisistä vastaajista lähes puolet (43 %) koki, että vanhemmat eivät valvo riittävästi nuorten päihteiden käyttöä. Aikuiset vastaajat toivoivat vanhempien valvontaa vielä merkittävästi enemmän (67 %). Kaksi kolmesta (66 %) alle 18-vuotiaasta vastaajasta kertoi, ettei ole kokeillut päihteitä lainkaan. Reilu kolmannes (40 %) nuorista koki, että alaikäinen kohtaa sosiaalista painetta käyttää alkoholia tai muita päihteitä. –Nuoret toivovat, että voisivat keskustella päihteistä omien vanhempiensa kanssa. Myös palveluiden pitäisi olla helposti saatavilla – kyselyn vastausten perusteella moni nuori ei tiedä, mistä apua voi hakea, Paula Meskanen sanoo.