Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Mielipide: Humuspehtoorin ympäristöluvasta

Kulmakarvat kohoilivat eteläisessä Janakkalassa joltisenkin piirun, kun Janakkalan Sanomista saatiin lukea sekä kunnan kuulutus että Humuspehtoorin tiedote ympäristölupahakemuksen toimittamisesta kuntaan. Hakemus koskee jätteiden hyödyntämistä Piilonsuolla. Hämeen ely-keskus päätti kesäkuussa 2015, että Piilonsuolla tulee toteuttaa ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ennen Humuspehtoorin ympäristölupahakemuksen käsittelyä. Kunnassa on luonnollisesti olemassa tieto tästä päätöksestä. Olin perjantaina 10.8. yhteydessä Hämeen ely-keskukseen. YVA-asioista vastaava virkamies on vuosilomalla, mutta kanssani asioinut virkamies ei löytänyt ely-keskuksen tietokannoista merkintää siitä, että olisi olemassa uusi päätös, jonka mukaan nyt aiottu toiminta voitaisi aloittaa ilman YVA-menettelyä. Toisin sanoen ely-keskus on jätetty tyystiin pimentoon, kuten viimeksikin. Silloin kansalaisaktiivisuudella päästiin onneksi vaikuttamaan asiaan. Velvoite YVA-menettelyn tekemiseen on nähdäkseni edelleen voimassa, vaikka nyt ympäristölupaa ei haeta orgaanisten jätteiden käsittelyyn. Ely-keskuksen sitova kanta tietenkin selvitetään heti, kun se on mahdollista. Mielestäni kunnan rooli ei tässä asiassa tällä hetkellä olekaan valmistella Humuspehtoorin ympäristöluvan käsittelyä, vaan valmistella lausuntoa, joka kunnalta pyydetään sitten, kun Humuspehtoori on käynnistänyt YVA-menettelyn.  Ylle kirjoittamaani alleviivaa erittäin voimakkaasti se, että Paloheimo Oy:llä on tarkoitus hyödyntää jätteitä Jussilansuolla Riihimäen Rajaportissa. Suunnilleen vastaava hanke kuin Humuspehtoorilla. Suunnilleen vastaava ympäristö, mutta ei asutusta niin lähellä kuin Piilonsuolla on. Tämän Paloheimo Oy:n hankkeen osalta on YVA-menettely on jo käynnistetty.