Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Mielipide: Turengin S-marketin kaavaluonnoksessa ei huomioida luonnonolosuhteita

Otsikon aiheesta käydyssä keskustelussa on yleensä jätetty huomioimatta alueen luonnonolosuhteet ja glasiaaligeologinen historia. Alue on entistä Muinais-Itämeren merenpohjaa. Pyydämme arvoisia vastaanottajia huomioimaan jäljempänä esiintuotuja näkemyksiä Ilmastonmuutos Ilmaston lämpeneminen on tosiasia. Se lisää haihtumisen voimistuessa sadantaa. Myöskin ääri-ilmiöiden lisääntyminen näyttää melko selvältä. Ennusteissa on oletettu, että kuivuus tulee lisääntymään eri alueilla Afrikassa ja Välimeren alueella. Italiassa ja Espanjassa kuivuus kutistanee vilja- ja oliivisatoja. Roomaa uhkaa veden säännöstely. Pohjois-Eurooppa tulee kokemaan lisääntyviä sateita ja myrskyjä. Tunnelin mitoitus Myllyoja virtaa jo tällä hetkellä osin tunnelissa muun muassa kunnantalon jälkeen (teiden alitus) alavirtaan. S-marketin kaavaluonnos edellyttäisi uoman tunnelointia myös suunnitellun S-marketin kohdalla. Myymälä rakentuisi osin Myllyojan päälle. Tällöin nousee väistämättä esiin tunnelin mitoitus. Mikäli sademäärät lisääntyisivät merkittävästi ilmastomuutoksen myötä, onko tunnelin mitoitus Myllyojan virtaamalle riittävä? Tällöin on huomioitava rankkasateet, myrskyt ja voimistuneen virtauksen kuljettama maa- ja orgaaninen aines, kuten puiden oksat ja lehdet. Ne voivat padota uoman tunnelissa. Vettyneen maa-aineksen vyöryminen Myllyojan rantajyrkänteiltä on todennäköistä. Myös kallioperän rakenne ruhjeineen on kohteella tunnettava tarkoin sortumien rajaamiseksi. Miten pitkän tunneliosuuden mahdolliset tukokset tai sortumat hoidettaisiin? Hulevedet Hulevesillä tarkoitetaan rakennettujen alueiden sadevesiä ja lumien sulamisvesiä. Mitkä ovat suunnitellun marketin pysäköintialueen ympäristön viettosuunnat (veden virtaussuunnat). Onko mahdollista, että pysäköintialueesta tulee aika ajoin hulevesien täyttämä kahluuallas? Maanpinta on alueella lähes kauttaaltaan asfaltoitu eli katettu vettä läpäisemättömällä materiaalilla. Mikäli alueen maaperä on veden kyllästämää, eikä Myllyojan tunneli pysty hulevesiä vastaanottamaan, mihin ne johdetaan? Rantakerrostumat Alue jäi pääosin meren alle mannerjäätikön reunan vetäytyessä luoteeseen. Jäätikön sulamisvesien synnyttämä jäätikköjoki kerrosti Turengin harjuna, Hattelmalan harjuna ja niin edelleen tunnetun pitkittäisharjun. Muinais-Itämeren rantavoimat huuhtoivat merestä kohoavan harjun reunamia. Harjun liepeillä olevien muodostumien päälle kerrostui tällöin hienorakeisia rantakerrostumia. Rakentamistoimintoja ajatellen alueen kerrosjärjestys on selvitettävä pohjatutkimuksilla. Rantakerrostumien ja harjuaineksen välissä saattaa esiintyä kiiloina hienorakeisia kerrostumia, jopa savia. Katso ruudun 2131 1:20 000 mittakaavaisten maaperäkarttojen selitykset, Geologian tutkimuskeskus. Ruhje Myllyojassa on virrannut aiemmin suurehkoja vesimääriä uoman kulutuksesta päätellen. Itse uoma sijoittunee kallioperän ruhjeeseen, joka on pitkälti määrännyt sen sijainnin. Ruhjeen alainen kallioperä on usein syvälle rapautunut, joka voi tuottaa paalutuksessa ongelmia. Vanha sananparsi toteaa, että ”rahalla saa ja hevosella pääsee”, mutta millä hinnalla? Kohteesta on tehtävä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-selvitys), jonka Osuuskauppa Hämeenmaa maksaa.