Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Avotulen kanssa tarvitaan huolellisuutta ja maalaisjärkeä

Avotulen kanssa tulee olla aina tarkkana. Palokuntalainen Jarmo Forss kertoo, mitkä asiat tulee ottaa huomioon avotulen kanssa. Tulentekoon muualla kuin merkityllä tulentekopaikalla tarvitaan aina maanomistajan lupa. Kun lupa on saatu, tulee varmistaa, ettei alueelle ole annettu metsäpalovaroitusta. Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty. Voimassa olevat metsäpalovaroitukset löytyvät muun muassa Ilmatieteen laitoksen sivuilta. Myös tuuliolosuhteet tulee huomioida ennen avotulen tekoa, sillä tuuli voi aiheuttaa leviämisriskiä maastoon. –Kannattaa aina käyttää maalaisjärkeä, kun ottaa tulitikut käteen. Vastuu tulesta on aina tulentekijällä, Forss kiteyttää. Nuotiopaikan valintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Nuotio tulee perustaa syttymättömälle alustalle. Paloturvallisuuden kannalta paras paikka nuotiolle on sora- tai hiekkamaa. Nuotiopohjasta poistetaan tarvittaessa humuspitoinen maakerros riittävän laajalta alueelta. –Tulta ei koskaan kannata tehdä turvemaahan, sillä tuli saattaa jäädä kytemään salakavalasti turpeeseen. Vaikka kallio olisi paloturvallisuuden kannalta usein hyvä tulentekopaikka, kannattaa tulen tekemistä kallion päälle välttää, sillä kiviaines halkeilee ja rikkoontuu tulen alla. –Katso, ettei nuotion ympärillä ole helposti syttyviä kohteita kuten ruohikkoa tai muuta kasvillisuutta tai vaikkapa telttoja. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Nuotion lähettyvillä pitää olla aina sammutusvettä. Myös irtohiekka voi toimia sammutuskeinona, jos tuli pyrkii leviämään nuotiosta. Maata voi myös kastella tulen ympäriltä varotoimenpiteenä. Polttopuuna voi käyttää maasta löytyviä oksia ja risuja. Sopivia puita ovat koivu ja mänty. Oksia ja esimerkiksi tuohta ei saa repiä elävistä puista. Nuotiota kasattaessa isoimmat puut kannattaa asettaa nuotion pohjaksi ja kevyemmät puut ja sytykkeet päälle niin, että nuotiosta tulee vakaa ja ilma kiertää pohjan kautta. Pidä tuli pienenä ja lisää puuta sopivin välein. Avotulta ei koskaan saa jättää vartioimatta. Juttu jatkuu videon jälkeen. Avotuli tulee sammuttaa huolellisesti. Yhtään punaista hehkua ei saa jäädä. On myös varmistettava, ettei tuli jää kytemään. –Kun haluat sammuttaa nuotion, pöyhi hiillosta kepillä ja sekoita siihen esimerkiksi hiekkaa. Kaada pohjaan runsaasti vettä. Lopuksi siivotaan jäljet ja palamattomat roskat viedään mukana. Huolellisuusvelvollisuus (PeL 4§): Jokaisen on oltava huolellinen tulipalon vaaran ja vahingon välttämiseksi. Varovaisuus tulen käsittelyssä (PeL 5§): Tulta on käsiteltävä huolellisesti ja riittävää varovaisuutta noudattaen. Ryhdyttäessä tulityöhön, jonka johdosta tulipalon vaara tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista. Avotulen teko (PeL 6§): Avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon vaara on ilmeinen. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella määräajaksi. Pakkotilaoikeutus: Äärimmäisenä poikkeuksena nuotion voi tehdä hätätilanteessa. Lähde: www.pelastustoimi.fi