Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Laurinmäellä puhuttiin tärkeästä asiasta: Kuinka kunnassa edistetään ikäihmisten osallisuutta liikkumiseen

Laurinmäen Keltaisella talolla ideasaavit täyttyivät kovaa vauhtia, kun ikäihmiset saivat puheenvuoron liikunnan harrastusmahdollisuuksien parantamisesta Janakkalassa. Keskustelutilaisuudessa haettiin kehitysideoita ikäihmisten liikuntaan. Tilaisuuden lopuksi osallistujat saivat esittää kysymyksiä kunnan edustajille. Kysymyksiin saapuivat vastaamaan tekninen johtaja Jukka Vahila ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Pirjo Alijärvi . Alkuun kunta sai osallistujilta kiitosta muun muassa tiloista. Osallistujat kokivat hyödyllisenä, että koulujen ja päiväkotien tiloja on mahdollista käyttää ja että kunnasta löytyy uimahalli. Huomautettavaakin tila-asioissa ilmeni. Keskustelussa todettiin, että aina tiloja ei ole riittävästi käytettävissä. Vuokriin hujahtaa myös yllättävän paljon rahaa. Yhtenä suurimpana haasteena nostettiin esiin tiedotus. Tieto ikäihmisten liikuntamahdollisuuksista ei aina tavoita kohderyhmää. –Kaikki eivät käy ryhmissä, että he kuulisivat sitä kautta. Kaikki eivät myöskään käytä nettiä. Voisiko netissä koota yhteen paikkaan eri järjestöjen ja kunnan toiminnat? Lisäksi tietoa voitaisiin jakaa paperilla kirjastoissa, ja tiedottaa paikallislehdessä, Ikäinstituutin suunnittelija Saila Hänninen luetteli osallistujien pohdintoja. Paikallisiin harrasteryhmiin ja niiden sisältöihin oltiin pääosin tyytyväisiä. Esille tuotiin toiveita myös uudenlaisesta toiminnasta. Voisiko kunnassa järjestää esimerkiksi kesätoimintaa ja vieläpä erilaisia lajeja, osallistujat pohtivat. –Olisi hienoa, että esimerkiksi torin yhteydessä järjestettäisiin torijumppaa. Näin liikuntaa tulisi muun toiminnan ohella, yleisöstä ehdotettiin. Idean nähtiin madaltavan ikäihmisten kynnystä osallistua liikuntahetkiin. Osallistujat tekivät myös ehdotuksen vuosittain järjestettävästä suuremmasta teematapahtumasta. Alijärvi pohti, voisiko tapahtuman yhdistää KiipFIT Trail Runin yhteyteen. –Voisiko tästä keskustella Janan, kunnan ja Kiipulan kanssa, sillä tämän tapahtuman konseptia pitäisi kehittää. Alueella on kivat ulkoilureitit ja monenlaisia urheilu- ja liikuntamahdollisuuksia. Syksy on siellä kaunista aikaa. Jos siihen ehdottaisi tämän tyyppistä ratkaisua, Alijärvi totesi. Keskustelussa esille nousi myös ikäihmisten kulkeminen erilaisiin liikuntaryhmiin ja päivätoimintaan. Toisille kilometrin pituinen matka voi olla liian pitkä, jolloin kynnys lähteä kotoa kasvaa. –Voisiko olla tukihenkilötoimintaa eli kaveri, jonka kanssa ikäihminen lähtisi kotoa. Tämä voisi olla kynnystä madaltava tekijä toimintaa aloittaessa, Hänninen tiivisti keskustelun ideointia. Puheenaiheeksi nousi myös kyytijärjestely. Olisiko erilaisiin ryhmiin ja päivätoimintaan mahdollista järjestää yhteiskyytiä edulliseen hintaan, tuumattiin. –Tässä on kuitenkin kyse ryhmästä, joiden kanssa tekeminen on tuloksellista. Parissa kuukaudessa toimintakyky voi parantua huomattavasti. Kuljetus maksaa varmasti itsensä takaisin, kun esimerkiksi kaatumisista johtuvat kustannukset vähenevät, fysioterapeutti Aija Koskela sanoi. Alijärvi kiinnostui asiasta, ja tiedusteli, että onko aiheesta tehty esitystä eteenpäin. Alijärvi tuumasi ääneen, että voisiko tässä yhdistää voimat Tassubussin kanssa. –Tätä juuri toivotaan, että eri-ikäiset ja eri asioista huolissaan olevat kuntalaiset kokoontuisivat ja keskustelisivat asioista, jotka ovat tärkeitä. Tässä tuli hyvä tietopaketti, Alijärvi kiitteli tilaisuuden lopuksi. Janakkalassa järjestetään ikäihmisten liikuntaneuvontaa kolme kertaa, joista ensimmäinen on 6.6. Siellä puhutaan, minkälaista liikuntaa pitäisi harrastaa ja liikuntaryhmissä. Neuvonnan kohderyhmää ovat ikäihmiset, jotka liikkuvat vähän tai ikäihmiset, joilla on alkavia ongelmia liikkumisen suhteen. Ikäkeskuksella on ajatus ryhtyä toimenpiteisiin, jotta ikäihmisiä saataisiin entistä enemmän ulos ja liikkeelle. Tohvelan puistossa järjestetään 7.6. klo 10 alkaen jumppatapahtuma, jossa on sekä liikuntaa että palveluohjausta. Ajatuksena on järjestää tapahtumia elokuun aikana myös Tervakoskella ja pikkukylillä. Tapahtumissa säävaraus.